פורסם ב 27/3/2018 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

עריכה של צוואה היא למעשה מסמך משפטי שהוא כתוב ומוצהר שמטרתו העיקרית היא  להסדיר חלוקה של נכס או עיזבון של האדם אליו היא שייכת. הצוואה מתייחסת לכל הרכוש של האדם ויש בה הנחיה וכללים מפורטים איך להתנהל ביום לאחר שהאדם נפטר, בכל הרכוש והעיזבון שהותיר.  

עריכה של צוואה יכולה גם להיות מאוד כללית ולהביע רצונות ואת כל רוח הדברים שרוצה האדם שנפטר שיעשה בעיזבונו וברכושו. הצוואה האחרונה תבטל את הצוואות הקודמות לה, על ידי הוכחה שהיא נכתבה בצורה חוקית ולא שונתה באופן כזה כדי להיטיב עם יורשים אחרים.  

צוואות בארץ                                                                                                                       

החוק הישראלי מחזיק בכמה סוגים של צוואות. קיימת הצוואה שהיא בכתב יד, יש את הצוואה שהיא מול עדים, צוואה בפני רשות וצוואה שהיא בעל פה. כל זה מתייחס באופן ישיר לכל מקרה שאדם החליט וקבע את היורשים שלו ונמנע מעריכה של צוואה בצורה מסודרת אצל עו"ד ובנוכחות של חתימת עדים.

ישנם מקרים רבים ומצערים שנוצרת מחלוקת בין בני המשפחה לגבי הצוואה הכתובה, וישנן הרבה משפחות שהיחסים בהם מורכבים מאוד וכדאי לעשות מראש סדר בעניינן, לרבות כשמדובר בידועים בציבור, בגרושים ובאלמנים וכן הלאה. כל אלו מקרים שעריכת צוואה מסודרת יכולה להבטיח שהמוריש ורצונו יצא לפועל כפי שהיה רוצה, וכך יכולה להימנע מחלוקת ועימותים בכל הליך משפטי שיתחיל וגם למנוע הרבה מאוד מפח נפש ותסכול.

צוואה שהיא סתומה                                                                                                                 

מי שעורך את הצוואה מוזמן לנסח אותה בצורה כזו שיהיה בה פירוט נהיר וספציפי על כל הרצונות של היורש ואיך זה יבוא לידי ביטוי בפועל, הוא יכול לפרט על כל רכושו ולהנחות איך לעשות את החלוקה בצורה ברורה ופרטנית. מאידך,  ניתן שהצוואה תתייחס לכל הנושא של העיזבון והרכוש באופן הרבה יותר כללי, עם הנחיות מאוד כלליות. עם זאת, צוואה שלא יהיה ניתן להבין דרכה מאום, מי אמור לרכוש את הרכוש, כמה ואיך, יכולה להיות צוואה סתומה, משמע שהיא צוואה תקועה ולכן היא גם תבוטל.

חשיבות עריכת צוואה                                                                                                                            

יש חשיבות של עריכה של צוואה על ידי אנשים מקצועיים שמכירים את התחום ומנוסים בו. כיוון שמדובר במצבים רגישים מאוד שיכולים לעורר מחלוקות קשות ולהפריד בין משפחות במידה והצוואה אינה כתובה ברור או שהיא חלילה גורמת לעימות ופילוג רגשי בין היורשים. צוואות שלא ערוכות נכון או כתובות באופן שגוי ומטעה ובצורה שאינה מקצועית יכולות גם להיפסל. סיבות נוספות שצוואה עלולה להיפסל הן, אם ישנן סתירות בכתיבה וגם אם יש בה אי בהירות לגבי היורשים עצמם, כמו כן כל מיני הנחיות שסותרות וכו', יכולות גם להביא לפסילה של צוואה.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

בדק בית – לפני רכישת נדל"ן

ההחלטה על רכישת בית או דירה היא אחת החלטות החשובות ביותר של כל אדם בחייו. לצורך קבלת ההחלטה בוחן הרוכש נתונים אקוטיים רבים כמו סביבת המגורים, טיב האוכלוסייה, מוסדות חינוך ונושאים חשובים נוספים.

 

חוות דעת של מומחה בעניין שאינו רפואי

סיקור מיוחד בנושא חוות דעת רפואית משפטית - על סוגי חוות דעת שונות, חוות דעת כלכלית, חוות דעת בעניינים פורנזיים וחוות דעת של גורמים סוציאליים ולמי כדאי לפנות בכל אחד מן המקרים?

חוק הסיעוד - כיצד לוודא שיקירכם מקבלים את מלוא הזכויות?

מהו למעשה חוק סיעוד? מי בדיוק זכאי לסיוע כלכלי וקבלת גמלה על פי חוק הסיעוד? ואילו סכומים מקבלים במסגרת חוק זה? לפניכם סיקור מיוחד בנושא.

הוצאת דיבה באינטרנט

סיקור מיוחד בנושא הוצאת דיבה באינטרנט והכלים המשפטיים העומדים לרשותך לשמירה על השם הטוב שלך ברשת ובכלל.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי