פורסם ב 8/12/2021 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

יש מספר עבירות הנכללות בקטגוריה של פשעי מין, כאשר ברוב המקרים הקטגוריות הללו כוללות התנהגות מינית בלתי חוקית או כפויה כנגד אדם אחר. עבריין מין הוא אדם שביצע עבירה הקשורה למיניות כמו: מגע בגוף הקורבן, הצגת מראה מיני מול הקורבן או דיבור פוגעני עם הקשר מיני. פשעי מין נחשבים לעבירות חמורות שיש להתייחס אליהם בחומרה, במיוחד אם האישום כולל פגיעה בקטינים.

הגבלות על עברייני מין


עבריין מין עשוי להיקלע להגבלות הקשורות לחופשות בזמן היותו אסיר, או להגבלות על מגורים ועבודה, לאחר ששוחרר מהכלא.
החוק מציע אמנם מספר הגנות משפטיות אפשריות לנאשם בעבירת מין. עם זאת, הדרך הטובה ביותר לקביעת אסטרטגיית ההגנה (לעבריין) או התביעה (לנפגע), היא לפנות לעורך דין פלילי מפורסם ומנוסה באזור שלכם.

סוגים של עבירות מין


החוק מייחס עבירה פלילית למגוון רחב של התנהגויות מיניות או הקשורות למין, כמו אונס, מעשה מגונה או בעילה אסורה בהסכמה.
אונס (עבירה בסעיף 345 לחוק העונשין)עבירה זו מוגדרת כהחדרת איבר או חפץ לאיבר המין של הנפגע ללא הסכמה, גם אם באופן לא מילולי. העונש על עבירה זו הוא עד 16 שנות מאסר. אם האינוס לווה גם בנסיבות מחמירות כמו איום בנשק, המאסר יכול להגיע גם לעשרים שנה.
מעשה מגונה  (עבירה בסעיף 348 לחוק העונשין)עבירה זו נוגעת למעשה שבוצע לצורך גירוי מיני וללא הסכמה, והיא מחולקת לשניים:
  • מעשה מגונה תוך יצירת מגע עם הקורבן – העונש על עבירה זו הוא בין 3 ל-10 שנות מאסר.
  • מעשה מגונה בפומבי אל מול פניו של אדם אחר, מבלי לגעת בו – העונש על עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.
בעילה אסורה בהסכמה – עבירה זו שונה מקודמותיה, שכן היא נוגעת לעבירה שבוצעה על פניה בהסכמה, אבל בנסיבות המונעות את הסכמת הקורבן, כך שלמעשה מדובר בעבירה פלילית. העונש בגין עבירה זו הוא עד 5 שנות מאסר.
נסיבות אלה עשויות להיות:
בעילת קטינה (מעל גיל 16 אבל מתחת לגיל 16), שאינה נשואה לבועל.
בעילת קטינה (מעל גיל 16 אבל מתחת לגיל 18), הבעילה בוצעה תוך ניצול:
  1. יחסי תלות
  2. מרות
  3. הבטחת שווא של הבועל לנישואין
בעילת בגירה שמלאו לה 18 שנים, כאשר גם במקרה זה הבעילה בוצעה תוך ניצול של:
  1. יחסי תלות, מרון
  2. הבטחת שווא לנישואין, תוך שהבועל מתחזה לרווק למרות היותו נשוי.

כדי להגן על הציבור מפני עברייני מין, רשאי בית המשפט להטיל מגבלות מגורים ועבודה על עבריין המין שהשתחרר מהמאסר, כדי להרחיק אותו פיזית מהסביבה בה חי הקורבן שבו פגע. זאת, במיוחד אם קיים חשש שלנפגע ייגרם נזק נפשי כתוצאה מכך שהעבריין חי בסביבתו.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

על עבירות מין המוגדרות כפליליות

ישנן מספר עבירות הנכללות בקטגוריה של פשעי מין, כאשר ברוב המקרים הקטגוריות הללו כוללות התנהגות מינית בלתי חוקית או כפויה כנגד אדם אחר - קראו כאן בהרחבה.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי