פורסם ב 5/3/2015 ע"י

בשנים האחרונות, על מנת להקל על העומס במערכת המשפטית, אישרה הכנסת מספר תיקונים והרחבות לחוק סדר הדין הפלילי, אשר מטרתם לאפשר סגירת תיק פלילי שנפתח לחשוד ולא להעמידו לדין, למרות שקיימות ראיות נגדו - כלומר סגירת תיק פלילי תוך כדי הסדר מותנה ולא סגירת תיק מחוסר ראיות.

אפשרות סגירת תיק פלילי כתוצאה מהסדר מותנה הגיעה כהמשך ישיר לפיילוט בשם "הטיה מהליך פלילי" שנערך במשך שנתיים (החל מ-2012). הפיילוט התבצע במספר תחנות במחוז מרכז ובמחוז תל-אביב של המשטרה, כאשר מבצעי העבירה הם בגירים תושבי ישראל, שהואשמו באירוע בודד מסוג עוון, לרוב ללא הרשעות קודמות.

באילו מקרים יוכל עורך דין פלילי המייצג חשוד, לסגור תיק בהסדר מותנה?

• מקרים בהם לדעת התובע העונש ההולם לעבירה איננו מאסר בפועל - מעניק תוקף לשיקול דעתו של התובע שאכן קיום תנאי ההסדר על ידי החשוד יספק את זכותו של הציבור ל"תשלום חובו" של החשוד לחברה.

• לחשוד עבר נקי מאישומים במשך חמש השנים האחרונות שקדמו לאישום הנוכחי - מכסה את האלמנט של העדפה של אפשרות שיקום על פני ענישה לחשודים אשר אינם עבריינים מועדים.

• סיוג סוגי עבירות הניתנות לסגירה בהסדר - סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה מסויגת להחלה על עבירות חטא ועוון, וכן בעבירות פשע מסוגים מסוימים.
 

מה כולל הסדר מותנה?

ההסדר יכול לכלול מגוון רחב של חלופות: השתלבות בתכנית טיפול ושיקום, התחייבות שלא לעבור עבירות, קנס, פיצוי (או מכתב התנצלות) לנפגע העבירה, שלילת רישיון נהיגה, התחייבות להימנע מהליכה למקום מסוים או התחייבות לניתוק קשר עם אדם מסוים, וכד', לפי מהות העבירה.
 

מה קורה לאחר מכן?

• רשות התביעה תפרסם את פרטי ההסדר באתר האינטרנט שלה, ללא פרטים מזהים של החשוד או של נפגע העבירה.

• חובתה של התביעה ליידע את נפגע העבירה על כוונה להגיע להסדר ועל סגירת התיק בהסדר. במקרה של נפגע עבירת אלימות קשה או עבירת מין, נשמרת לו הזכות להביע את עמדתו בפני התובע.

• לאחר חתימת ההסדר, החשוד לא יועמד לדין בגין העבירה, כל עוד יקיים את התנאים המפורטים בהסדר.

• התובע יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר", אך ורק לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר במלואם. • התובע ישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת ישראל ויודיע על כך לחשוד.

לסיכום הדברים... 

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה, עשויה לספק חלופה חיובית ויעילה עבור חשודים שאינם עבריינים חוזרים. התיקונים וההרחבות מנסים לאזן בין הצרכים של בעלי העניין השונים: מצד אחד - האינטרס הציבורי שאדם אשר ביצע עבירה אכן ישלם את חובו לחברה, מצד שני - מתן האפשרות לשיקום החשוד, מצד שלישי - הקלת העומס על מערכת המשפט, בכך שלא כל תיק פלילי שנפתח לחשוד אכן יגיע לדיון בבית המשפט.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

הוצאת דיבה באינטרנט

סיקור מיוחד בנושא הוצאת דיבה באינטרנט והכלים המשפטיים העומדים לרשותך לשמירה על השם הטוב שלך ברשת ובכלל.

הליך הגישור ויתרונותיו

סיקור מיוחד על הליך הגישור ויתרונותיו השונים וכן אילו סוגי גישור נפוצים כאן במחוזותינו בישראל.

מציאות מדומה

המציאות בענף הכדורגל בארץ מזכירה שוק * אלא שבשנים האחרונות החליטו הכדורגלנים לא לשתוק * קחו למשל את המקרה של יניב לוזון שהחליט באמצעות עו"ד אמיר יקותיאל לתבוע את הפועל פתח תקווה

אילו השלכות נגרמו בעקבות מגפת הקורונה?

מגפת הקורונה השפיעה בצורה משמעותית על אוכלוסיות רבות בעולם. היא השפיעה על הכלכלה וגרמה לנישות שלמות במשק הישראלי לעצירת כמעט מוחלטת ברמת ההכנסות, לפיטורי עובדים ואף לפתיחה של תיקים בהוצאה לפועל. במאמר זה נסקור בקצרה את ההשלכות של מחלת הקורונה על התא המשפחתי וכן על בעלי העסקים.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי