פורסם ב 12/9/2016 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

חוק השיקים ללא כיסוי, שחוקק בשנת 1981, נועד לסייע ולהגביר האמינות בכל הנוגע לשימוש בהמחאות ובעצם לשפר את מוסר התשלומים כמו גם להתריע אחרים ממשיכת המחאות ללא כיסוי.

במסגרת החוק מוטלות סנקציות שונות על אלו המושכים המחאות ללא כיסוי. אחד הסעיפים בחוק קובעים מתי אלו העושים שימוש לרעה בהמחאות יביא הדבר להגבלת חשבון הבנק שלהם ובכך יהפכו הם עצמם ללקוחות מוגבלים בבנק. לקוחות הבנקים אשר הפכו לסטטוס של לקוח מוגבל בבנק יעמדו בפני קשיים כלכליים כאלו ואחרים ובבסיסים קושי רב ביכולת להתנהל עם זמינות ותנועה של כספם בחשבון. ישנם כיום שלושה מצבים המתארים מיהו לקוח מוגבל, להלן:

חשבון מוגבל

סטטוס של לקוח שחשבונו מוגדר כחשבון מוגבל - נאסר עליו למשוך המחאות מחשבון זה בלבד. עם זאת, ביכולתו למשוך המחאות מחשבונות אחרים קיימים ואף לפתוח חשבונות חדשים. בתקופת החשבון המוגבל הלקוח אינו יכול להנפיק לעצמו פנקס המחאות לא בבנק שבו חשבונו מוגבל ואף לא בבנק אחר וזאת למשך כל תקופת ההגבלה שאורכת שנה אחת.

הגדרת החשבון כחשבון מוגבל אינה מגבילה השימוש בהוראות קבע ובכרטיסי האשראי. חשוב להדגיש שהסנקציות חלות גם על מיופי הכוח בחשבון כמו גם על מורשה החתימה. הלקוח עצמו אינו יכול בתקופת ההגבלה לשמש הוא עצמו כמיופה כוח בחשבונות אחרים.

חשבון מוגבל חמור

סטטוס של חשבון מוגבל חמור הינו כזה ובו סנקציות חמורות יותר וביניהן הגבלת כל החשבונות הרשומים של המוגבל כמו גם אלו בהם הוא מיופה כוח. גם כאן המוגבל אינו יכול להנפיק עבורו פנקסי המחאות חדשים ואף אין הוא יכול למשוך המחאות מכל חשבון לתקופה של שנתיים.

במקרים בהם מדובר על חשבון משותף - על מיופי הכוח בחשבון חל איסור על משיכת המחאות בחשבון המוגבל עצמו בלבד.

חשבון מוגבל מיוחד

כאן מדובר על מקרה בו תקופת ההגבלה בחשבון נקבעת על ידי אחת מהרשויות המוסמכות לכך – בית המשפט או בית הדין הרבני. במקרה זה ההגבלה לא תעלה על חמש שנים. במקרים בהם לא ציין בית המשפט או בית הדין הרבני את משך ההגבלה תהה היא שנה אחת בלבד.

לאחר שהכריז הבנק על סטטוס של חשבון בנק מיוחד והדיווח על כך הועבר לבנק ישראל אין כל אפשרות בביטול תום מועד ההגבלה. ועדיין, ביכולתו של המוגבל לטעון אודות אי עמידה בקריטריונים אשר הובילו להחלטה של חשבון מוגבל מיוחד. הדבר הביא את בית המשפט לקבוע לא פעם שהחלטה כזו בוצעה באופן שלא עומד בדין ולכן יחליט על ביטולה.  

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

עריכת צוואה הדדית - השלבים המרכזיים

כל מה שכדאי לדעת בעניין צוואה הדדית, על השלבים המרכזיים והחשובים בעת עריכת הצוואה, על אופן הכנתה וחשיבות הסיוע של עו"ד מנוסה בתחום - קראו כאן.

הוצאת דרכון ספרדי

כיצד דרכון ספרדי יכול לעזור לכם? כיצד מבצעים בדיקת זכאות ראשונית? כיצד ממשיכים בתהליך עד לדרכון? מדריך קצר עם התשובות לכל השאלות החשובות בנושא.

השפעת עבירות צווארון לבן על עולם העסקים היום

מאמר זה דן בסיבות לביצוע העבירות הן רבות ושונות, וקיימים סוגים שונים של עבירות צווארון לבן, תדירות התרחשותן, אירועים שהובילו להיווצרותן, והאופן בו הבקרה הפנימית ניתנת להגנה מפני פשעים אלו.

עורכי דין בנתניה

סיקור מיוחד המציג תמונת מצב עדכנית אודות גזרת עורכי הדין בעיר בנתניה נכון לשנת 2017 - מאז ועד היום.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי