פורסם ב 12/9/2016 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

חוק השיקים ללא כיסוי, שחוקק בשנת 1981, נועד לסייע ולהגביר האמינות בכל הנוגע לשימוש בהמחאות ובעצם לשפר את מוסר התשלומים כמו גם להתריע אחרים ממשיכת המחאות ללא כיסוי.

במסגרת החוק מוטלות סנקציות שונות על אלו המושכים המחאות ללא כיסוי. אחד הסעיפים בחוק קובעים מתי אלו העושים שימוש לרעה בהמחאות יביא הדבר להגבלת חשבון הבנק שלהם ובכך יהפכו הם עצמם ללקוחות מוגבלים בבנק. לקוחות הבנקים אשר הפכו לסטטוס של לקוח מוגבל בבנק יעמדו בפני קשיים כלכליים כאלו ואחרים ובבסיסים קושי רב ביכולת להתנהל עם זמינות ותנועה של כספם בחשבון. ישנם כיום שלושה מצבים המתארים מיהו לקוח מוגבל, להלן:

חשבון מוגבל

סטטוס של לקוח שחשבונו מוגדר כחשבון מוגבל - נאסר עליו למשוך המחאות מחשבון זה בלבד. עם זאת, ביכולתו למשוך המחאות מחשבונות אחרים קיימים ואף לפתוח חשבונות חדשים. בתקופת החשבון המוגבל הלקוח אינו יכול להנפיק לעצמו פנקס המחאות לא בבנק שבו חשבונו מוגבל ואף לא בבנק אחר וזאת למשך כל תקופת ההגבלה שאורכת שנה אחת.

הגדרת החשבון כחשבון מוגבל אינה מגבילה השימוש בהוראות קבע ובכרטיסי האשראי. חשוב להדגיש שהסנקציות חלות גם על מיופי הכוח בחשבון כמו גם על מורשה החתימה. הלקוח עצמו אינו יכול בתקופת ההגבלה לשמש הוא עצמו כמיופה כוח בחשבונות אחרים.

חשבון מוגבל חמור

סטטוס של חשבון מוגבל חמור הינו כזה ובו סנקציות חמורות יותר וביניהן הגבלת כל החשבונות הרשומים של המוגבל כמו גם אלו בהם הוא מיופה כוח. גם כאן המוגבל אינו יכול להנפיק עבורו פנקסי המחאות חדשים ואף אין הוא יכול למשוך המחאות מכל חשבון לתקופה של שנתיים.

במקרים בהם מדובר על חשבון משותף - על מיופי הכוח בחשבון חל איסור על משיכת המחאות בחשבון המוגבל עצמו בלבד.

חשבון מוגבל מיוחד

כאן מדובר על מקרה בו תקופת ההגבלה בחשבון נקבעת על ידי אחת מהרשויות המוסמכות לכך – בית המשפט או בית הדין הרבני. במקרה זה ההגבלה לא תעלה על חמש שנים. במקרים בהם לא ציין בית המשפט או בית הדין הרבני את משך ההגבלה תהה היא שנה אחת בלבד.

לאחר שהכריז הבנק על סטטוס של חשבון בנק מיוחד והדיווח על כך הועבר לבנק ישראל אין כל אפשרות בביטול תום מועד ההגבלה. ועדיין, ביכולתו של המוגבל לטעון אודות אי עמידה בקריטריונים אשר הובילו להחלטה של חשבון מוגבל מיוחד. הדבר הביא את בית המשפט לקבוע לא פעם שהחלטה כזו בוצעה באופן שלא עומד בדין ולכן יחליט על ביטולה.  

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

עריכת תחשיב של תשלום מס שבח

על אופן החישוב של מס שבח וקריטריונים מיוחדים לחישוב על פי החוק בישראל בסיקור המיוחד הבא.

הגשת בקשה לרישום סימן מסחר

יש לך סימן מסחר ואתם מעוניינים להגן עליו מפני שימוש על-ידי גורם אחר? רוצים להבטיח לעצמך זכות ייחודית לעשות שימוש בסימן המסחר שלך? זה בדיוק התרחיש לפנות לעורך דין סימני מסחר לשם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר.

כיצד ניתן לסגור תיק פלילי?

בשנים האחרונות, על מנת להקל על העומס במערכת המשפטית, אישרה הכנסת מספר תיקונים והרחבות לחוק סדר הדין הפלילי, אשר מטרתם לאפשר סגירת תיק פלילי שנפתח לחשוד ולא להעמידו לדין, למרות שקיימות ראיות נגדו - כלומר סגירת תיק פלילי תוך כדי הסדר מותנה ולא סגירת תיק מחוסר ראיות.

למה בעצם נדרש עורך דין פלילי צבאי?

על החשיבות הגדולה של ייצוג משפטי בעבירות משמעת וערכאות צבאיות, תפקודו של עורך דין פלילי במשפט אל מול הפרקליטות הצבאית והערכאות השונות.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי