פורסם ב 3/2/2010 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

האם שוברים תוכניות חסכון, קה"ל (קרן השתלמות) וכספי ביטוח, כדי לחלק אותם בין הבעל והאשה?
 
כידוע, הליך גירושין כולל בחובו מספר עניינים אשר יש ליתן עליהם את הדעת ולקבל החלטה. הכל, לפי הענין והנפשות המרכיבות את המשפחה. בין היתר, עולה על הפרק סוגייה של חלוקת הרכוש המשותף. דירת המגורים, מכוניות נוסעים, כספים בבנקים, רכוש נוסף וגם כספים אשר נחסכו על שם אחד מבני הזוג, בין באופן עצמאי, ובדרך כלל במסגרת מקום העבודה, בקופות שונות. בין בחברות בטוח ובין בחברות אחרות. 

2 קופות מרכזיות הן קרן פנסיה (או בטוח מנהלים) וקרן השתלמות. כידוע קרן הפנסיה נועדה לגיל הפנסיה. גם אם קיים בה מרכיב של חסכון, עדיין הקרן אינה נזילה אלא בגיל הפנסיה. קרן השתלמות היא קרן גמישה הרבה יותר ונזילה מדי 6 שנים. כאשר בית משפט  קובע כי הכספים שייכים לשני הצדדים בחלקים שווים ביניהם, עולה השאלה מתי תבוצע חלוקת הכספים? והאם מחייבים לשבור את הקרן ולהפסיד כסף על מנת לבצע את החלוקה? ובכן, וודאי וודאי שאין כל צורך לגעת בכספי הקופה, בין קרן הפנסיה או בטוח המנהלים ובין קרן ההשתלמות, כל עוד הן אינן נזילות. לגבי קרן ההשתלמות, ניתן להפריש את החלק של בן הזוג מכספים אחרים שעומדים לחלוקה, ולבצע קיזוזים, או להמתין למועד הפרעון של הקופה ואז להפריש את מה שמגיע. לגבי קרן הפנסיה, הענין סבוך יותר. למעשה, 2 אפשרויות עיקריות קיימות. האפשרות הראשונה, היא חלוקה עכשווית. פונים לאקטואר, המבצע היוון נכון להיום וחישוב של שווי הפנסיה כסכום חד פעמי. סכום זה מועבר לבן הזוג הזכאי לו, בין מכספים אחרים ובין מחלקו בדירת המגורים, למשל. האפשרות השניה היא להמתין לגיל הפנסיה, ורק אז לבצע את החלוקה, כך שבכל תשלום חודשי שמקבל בן הזוג, הוא מפריש לבת הזוג את חלקה. 

כאשר גיל הפרישה הינו רחוק, בד"כ מומלץ לבצע היוון וחלוקה עכשווית כדי לייצר התנתקות מוחלטת בין הצדדים המתגרשים, ולפנות כל אחד לדרכו החדשה. אך על פי החוק, אין כל דרך לחייב לבצע היוון. ברירת המחדל של החוק, היא לבצע חלוקה של הזכויות, במועד פרעונן. חישוב וחלוקה מוקדמת יותר תלויה לחלוטין ברצונו של הצד אשר צבר את זכויות הפנסיה.


האמור לעיל מהווה מאמר כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל סוג.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

גם ידועים בציבור יורשים את בני זוגם

האומנם בני זוג שהינם ידועים בציבור, יורשים האחד את השני? האומנם זכות זו הינה אוטומטית? האומנם זכות זו ברורה מאליה? האם צד ידוע בציבור המעוניין להותיר את רכושו לבני משפחה אחרים ולא לבן-הזוג, האם עליו לערוך צוואה, על מנת למנוע מצב בו יירש בן הזוג את רכושו?

מה בין הסדרי הראיה לתשלום המזונות בהסכם גירושין?

תשלום המזונות הינו חיוב כספי, כלכלי ומתחדש מדי חודש בחודשו ולא ניתן להימלט ממנו. המדובר בחיוב המקבל תוקף של פס"ד. ועוד – החיוב הינו בין האב לבין האם. האב חייב לשלם את המזונות לידיה של האם – עבור הילדים. מאידך, הסדרי הראיה, הם במישור אחר לגמרי. המדובר, אמנם גם בהתחייבות כלשהי, שנוטל על עצמו האב, בין במסגרת הסכם הגירושין ובין באמצעות פסק דין עצמאי, ואולם זו התחייבות אשר נתפסת יותר במישור המוסרי, הערכי. ועוד – היא חלה במערכת היחסים בין האב לבין ילדיו. זו לכאורה התחייבות של האב כלפי ילדיו. אם כך, מדוע שיהיה קשר בין השניים?

צוואה = לקיחת אחריות על גורל הרכוש שלך

הציבור נחלק לשתי קבוצות עיקריות בכל הנוגע לצורך בעריכתה של צוואה. החלק האחד מעדיף לא להתעסק עם הרכוש וחלוקתו בעודו בחייו, ומשאיר את ה"בלגן" ליורשים אחריו, ככל שאלה יהיו. והחלק האחר בוחר לעשות סדר ולהשאיר דברים ברורים ומובנים כדי למנוע או לפחות לצמצם סכסוכים עתידיים.

מהי צוואה? עו"ד טלי איטקין מסבירה על חשיבותה

הצוואה הינה מסמך משפטי באמצעותו מורה המצווה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. כל עוד המצווה בחיים, הוא יכול לשנות את צוואתו כאוות נפשו

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי