פורסם ב 3/2/2010 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

האם שוברים תוכניות חסכון, קה"ל (קרן השתלמות) וכספי ביטוח, כדי לחלק אותם בין הבעל והאשה?
 
כידוע, הליך גירושין כולל בחובו מספר עניינים אשר יש ליתן עליהם את הדעת ולקבל החלטה. הכל, לפי הענין והנפשות המרכיבות את המשפחה. בין היתר, עולה על הפרק סוגייה של חלוקת הרכוש המשותף. דירת המגורים, מכוניות נוסעים, כספים בבנקים, רכוש נוסף וגם כספים אשר נחסכו על שם אחד מבני הזוג, בין באופן עצמאי, ובדרך כלל במסגרת מקום העבודה, בקופות שונות. בין בחברות בטוח ובין בחברות אחרות. 

2 קופות מרכזיות הן קרן פנסיה (או בטוח מנהלים) וקרן השתלמות. כידוע קרן הפנסיה נועדה לגיל הפנסיה. גם אם קיים בה מרכיב של חסכון, עדיין הקרן אינה נזילה אלא בגיל הפנסיה. קרן השתלמות היא קרן גמישה הרבה יותר ונזילה מדי 6 שנים. כאשר בית משפט  קובע כי הכספים שייכים לשני הצדדים בחלקים שווים ביניהם, עולה השאלה מתי תבוצע חלוקת הכספים? והאם מחייבים לשבור את הקרן ולהפסיד כסף על מנת לבצע את החלוקה? ובכן, וודאי וודאי שאין כל צורך לגעת בכספי הקופה, בין קרן הפנסיה או בטוח המנהלים ובין קרן ההשתלמות, כל עוד הן אינן נזילות. לגבי קרן ההשתלמות, ניתן להפריש את החלק של בן הזוג מכספים אחרים שעומדים לחלוקה, ולבצע קיזוזים, או להמתין למועד הפרעון של הקופה ואז להפריש את מה שמגיע. לגבי קרן הפנסיה, הענין סבוך יותר. למעשה, 2 אפשרויות עיקריות קיימות. האפשרות הראשונה, היא חלוקה עכשווית. פונים לאקטואר, המבצע היוון נכון להיום וחישוב של שווי הפנסיה כסכום חד פעמי. סכום זה מועבר לבן הזוג הזכאי לו, בין מכספים אחרים ובין מחלקו בדירת המגורים, למשל. האפשרות השניה היא להמתין לגיל הפנסיה, ורק אז לבצע את החלוקה, כך שבכל תשלום חודשי שמקבל בן הזוג, הוא מפריש לבת הזוג את חלקה. 

כאשר גיל הפרישה הינו רחוק, בד"כ מומלץ לבצע היוון וחלוקה עכשווית כדי לייצר התנתקות מוחלטת בין הצדדים המתגרשים, ולפנות כל אחד לדרכו החדשה. אך על פי החוק, אין כל דרך לחייב לבצע היוון. ברירת המחדל של החוק, היא לבצע חלוקה של הזכויות, במועד פרעונן. חישוב וחלוקה מוקדמת יותר תלויה לחלוטין ברצונו של הצד אשר צבר את זכויות הפנסיה.


האמור לעיל מהווה מאמר כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל סוג.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האם ניתן להשתמש בצילומים "מפלילים" כדי להוכיח טענה של בגידה?

הלכה ידועה היא, ואף הציבור הרחב ער לה, כי אישה ש"זנתה", היינו הייתה מעורבת ביחסים אינטימיים עם גבר שאינו בעלה, מחויבת בגירושין. בעלים רבים, במהלך סכסוך גירושין, אשר נשותיהם נכנסות לקטגוריה זו, עושים את כל המאמצים, בשיתוף פעולה, עם עורכי דינם, כדי להביא הוכחות שהאישה אכן בגדה ובוגדת בבעלה וזאת במטרה להשיג יתרונות משמעותיים במשא ומתן, לרבות קבלת הגט המיוחל.

האם מתחשבים ברצונו של נער מתבגר בקביעת משמורתו?!

התשובה אינה פשוטה כלל. אמנם, קיימת נטייה לחשוב כי ילדים מתבגרים יודעים היטב מה הם רוצים ובגילם, הם אף עומדים על דעתם ומתעקשים עליה. ואולם, כאשר המדובר בקטינים בכלל ובפרט בילדים להורים המצויים בסכסוך גירושין, פעמים רבות ההורים משתמשים בילדים כדי לפגוע בבן הזוג והילדים עוברים הסתה, אשר משבשת עליהם את דעתם.

מה בין הסדרי הראיה לתשלום המזונות בהסכם גירושין?

תשלום המזונות הינו חיוב כספי, כלכלי ומתחדש מדי חודש בחודשו ולא ניתן להימלט ממנו. המדובר בחיוב המקבל תוקף של פס"ד. ועוד – החיוב הינו בין האב לבין האם. האב חייב לשלם את המזונות לידיה של האם – עבור הילדים. מאידך, הסדרי הראיה, הם במישור אחר לגמרי. המדובר, אמנם גם בהתחייבות כלשהי, שנוטל על עצמו האב, בין במסגרת הסכם הגירושין ובין באמצעות פסק דין עצמאי, ואולם זו התחייבות אשר נתפסת יותר במישור המוסרי, הערכי. ועוד – היא חלה במערכת היחסים בין האב לבין ילדיו. זו לכאורה התחייבות של האב כלפי ילדיו. אם כך, מדוע שיהיה קשר בין השניים?

האם בגידה בבן זוג מביאה לפגיעה בזכויותיו ברכוש?

רבים סבורים כי התשובה הינה חיובית ואף מחויבת המציאות. האומנם? החוק קובע כי רכוש אשר הצטבר במהלך הנישואין, שייך לשני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם, ללא קשר על שם מי הרכוש רשום. הדבר חל גם על רכוש וגם על כספים וזכויות. עוד קובע החוק כי הוראותיו חלות על בית הדין הרבני.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי