פורסם ב 6/3/2010 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

קיומו של פסק דין הקובע את חיובו של אב במזונות ילדיו, הוא נחמד. אך לא תמיד הוא מספק. אם האב בוחר שלא לקיים את פסק הדין ולא לשלם את המזונות, או לשלם באופן חלקי, יש צורך לקום ולעשות מעשה ולנקוט בפעולות אשר יביאו לידי גביית הכספים. 

רבים סבורים כי מערכת ההוצאה לפועל הקיימת בארץ, היא כזו שפועלת מעצמה ודואגת לגביית הכספים. היינו, קיימת מחשבה כי אם אני מבצע פנייה להוצאה לפועל ופותח תיק כנגד מי שחייב לי כסף, אין צורך שאני אעשה דבר מעבר לכך, "ההוצאה לפועל" תדאג לעשות את כל שצריך לצורך הגבייה. לא כך הם פני הדברים. מערכת ההוצאה לפועל אינה פועלת מעצמה. יש ליזום הגשת בקשות ונקיטת פעולות מבצעיות שונות על מנת להביא לגביית הכספים. למעשה, אם רק תפתח תיק, ותגיש את פסק הדין לביצוע, ולא תעשה מעבר לכך דבר – גם לא יקרה כלום. 

אז מה צריך לעשות? לאחר פתיחת התיק, יש להמתין כי האזהרה בדבר פתיחת התיק, תגיע לחייב. לאחר שהחייב קיבל הודעה, ניתן להתחיל בפעולות הגבייה, ואלה רבות ומגוונות. כך, אם החייב עובד כשכיר, ניתן להטיל עיקול במקום העבודה שלו, על המשכורת החודשית אותה הוא מקבל. אם החייב מנהל חשבון בנק, אחד או יותר, ניתן בנקל להטיל עיקול על חשבונות אלה. כמו כן, ניתן להטיל עיקול על חסכונות וכספי ביטוח שונים, בין אלה המצויים בקרן ההשתלמות, ובין אלה המצויים בקופת גמל. ואף להגיע למצב של שבירת הקופות לצורך גביית החוב. הפעולות הללו מתבצעות כדבר מובן מאליו, כאשר המדובר בחוב מסוג חוב מזונות (בשונה מתיק הוצל"פ לגביית חוב אזרחי רגיל). 

בחוב מזונות, אין החייב יכול באופן אוטומטי לבקש פריסת תשלומים, או לטעון כי אינו מסוגל לשלם את המזונות. ביהמ"ש כבר בדק נתונים אלה, לפני שנתן את פסק דינו, ולשכת ההוצאה לפועל לא תתערב, אלא רק תבצע את הכתוב בפסק הדין. בתיק הוצאה לפועל מסוג זה של מזונות, אף ניתן בנקל לנקוט בהליכים של מאסרו של החייב, לצורך תשלום החוב, וכן מכח תיקון שבוצע לאחרונה, להטיל הגבלות שונות, כגון חידוש רישיון נהיגה וכד'.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

הייתכן כי רכוש של מצווה יחולק בניגוד גמור לצוואתו?!

אדם עורך צוואה והולך לישון בשקט כשהוא בטוח לחלוטין כי הוראותיו אשר כל כך הקפיד לחשוב עליהם ולרשום אותם באופן ברור ומפורש – יקוימו לאחר פטירתו. ובכן, בדרך כלל, אם אין בעיות מיוחדות, אכן כך הם פני הדברים. ואולם, במקרה שהתרחש לאחרונה והגיע לכתלי בית המשפט, נקבע כי על אף הצוואה, הרכוש יתחלק בין כל הילדים ולא רק ילד אחד כפי שהורה המצווה.

האם מתחשבים ברצונו של נער מתבגר בקביעת משמורתו?!

התשובה אינה פשוטה כלל. אמנם, קיימת נטייה לחשוב כי ילדים מתבגרים יודעים היטב מה הם רוצים ובגילם, הם אף עומדים על דעתם ומתעקשים עליה. ואולם, כאשר המדובר בקטינים בכלל ובפרט בילדים להורים המצויים בסכסוך גירושין, פעמים רבות ההורים משתמשים בילדים כדי לפגוע בבן הזוג והילדים עוברים הסתה, אשר משבשת עליהם את דעתם.

מזונות ילדים – מי יקבע? בית המשפט או בית הדין הרבני?

הפער משמעותי וגבוה ביותר. אין כמעט להשוות בין המזונות הנמוכים ביותר אשר קובע בית הדין הרבני עבור ילדים קטינים לבין אלה אשר קובע בית המשפט האזרחי. ויותר מזה, בית הדין הרבני נוהג להצמיד את הסכום למדד השכירים, אשר אינו משתנה כמעט לאורך השנים, ובכך נשחק הסכום, הנמוך מלכתחילה. לעומתו, בית המשפט מצמיד את סכום המזונות למדד המחירים לצרכן ובכך מותיר את הסכום עדכני. אין איפוא, פלא, כי כל אחד מהצדדים, הבעל והאשה ירצה למשוך את הדיון לכיוון שלו.

בן הזוג שלך הינו שותף אוטומטי בזכויותיך

מדוע נקודת המוצא של הדין לגבי בני זוג, הוא שיתוף בנכסים? מדוע לא לקבוע כי כל אדם אחראי באופן בלעדי לזכויותיו וחסכונותיו ונכסיו? מדוע העובדה כי אדם הוא נשוי, יוצרת זיקה ושיתוף של בן הזוג בפועלו ועמלו של משנהו? בתי המשפט רואים בנכסים שנצברו על ידי אחד הצדדים, במהלך חיי הנישואין, כנכסים אשר גם לבן הזוג, זכויות בהם. ישאל המתעניין, מדוע אדם אשר עבד כל חייו והשקיע וצבר נכסים, ובת זוגתו לא עבדה, צריך לחלוק עמה את כל אשר עמל למענו?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי