פורסם ב 2/2/2013 ע"י

רוב ההליכים המשפטיים בתחום הירושה, המתנהלים בבתי המשפט לענייני משפחה עוסקים בהגשת התנגדויות לצוואה על ידי יורשים שונים. 
 
לאחר מותו של אדם, במידה והותיר אחריו צוואה, היורשים צריכים לגשת לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה. אחד מהתנאים לקבלת אישור לצו קיום צוואה הוא פרסום הבקשה בעיתונות הכתובה.

חוק הירושה קובע כי לפני כל ביצוע חלוקה של עיזבון, יש לאפשר לציבור בעלי העניין להגיש התנגדות לצו קיום צוואה זה. הפרסום בעיתון הוא הדרך ליידע את הציבור הרחב אודות הצוואה ולרשות המתנגדים עומדים ארבעה עשר יום ממועד הפרסום להגיש התנגדות רשמית.
 
התנגדות לצוואה מגשת בדרך כלל על ידי מי שראו עצמם כיורשים פוטנציאליים של המנוח ולא קיבלו את מבוקשם במסגרת הצוואה.אז הם מנסים לגרום לביטול הוראת הצוואה ולערוך שינויים לטובתם. התנגדות לצוואה צריכה להיות מוגשת באופן רשמי לרשם לענייני ירושה ויש לצרף אליה מסמכים רלוונטיים לגיבוי הטענות שבה. רשם הירושה מעביר את הטיפול בהתנגדות לבתי המשפט.

 
מה צריך להופיע בהתנגדות לצוואה?

בהגשת התנגדות לצוואה יש לפרט מהן העילות בגינן הוחלט להגיש את הבקשה, זאת תוך צירוף הוכחות ממשיות שיגבו את הטענה.

מי שרוצה להגיש התנגדות לצוואה צריך להוכיח את אחד מהדברים הבאים: שהמצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, שהמצווה היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת של גורם חיצוני בעת עריכתה, שהצוואה עצמה אינה כשרה מבחינת הניסוח או הצורה. כמובן, שעל מגיש ההתנגדות מוטלת חובת ההוכחה בכל אחד מהמקרים.

 
הליך התנגדות לצוואה בבית המשפט

הדיון המשפטי בנושא ההתנגדות לצוואה מתנהל בבית משפט לענייני משפחה. הליך זה נחשב לייחודי ובעייתי, כיוון שהאדם שיכול להעיד בצורה הטובה ביותר, המצווה, כבר אינו בין החיים. לכן בית המשפט צריך להסתמך בעיקר על פרשנות משפטית. קשה מאוד להכריע בדיון משפטי כאשר הגורם המרכזי לא יכול להביע את דעתו ולספר כיצד הדברים באמת התרחשו.
על מנת להצליח להגן על תוכנה של צוואה ועל עצם קיומה, מומלץ לפנות לעו"ד לענייני משפחה שיכול לספק שיורת אמין ומקצועי בתחום נקודתי זה.
 
למידע נוסף אודות ירושה וצוואה- http://www.yerusha.org.il/

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

הוראות בנוגע לגורל רכושך לאחר מותך – רק בדרך של צוואה

לכאורה זה נשמע פשוט ואפילו ברור. כולם יודעים כי כדי "לעשות סדר" ברכושך לאחר אחרית ימיך, במידה וצריך לעשות סדר, יש לערוך צוואה. אם כך, היכן הקושיה? ובכן, פעמים רבות, והדבר הולך והופך לנפוץ, בני זוג, בין אם הם נשואים ובין אם הם אינם נשואים אך חולקים יחד פרק זמן של חיים משותפים, עורכים הסכמים הנוגעים לרכושם ולממונם, וקובעים הסדרים שונים המתאימים להם, כפי שסוכם ביניהם.

הענקת מתנה/כספים לאחר המוות - אך ורק בדרך של צוואה

על פי החוק במדינתנו, הדרך הבלעדית לחלק רכוש לאחר המוות, הינה על דרך של צוואה בלבד. אדם אשר מבטיח או מתחייב כי לאחר מותו, הכספים יועברו למאן דהוא, הבטחה זו אין לה כל תוקף. כך גם, אם אדם שומר כספים לטובת אחר, כדי שאלה יעברו לאחר אחרי מותו, גם אז, אם אותו אדם אינו נותן הוראה מפורשת בענין זה בצוואה, הרי שאין לכוונתו כל תוקף ואי אפשר לקיימה

ייפוי כוח מתמשך - גלגל הצלה ברגעים קריטיים

ייפוי כוח מתמשך מהווה גלגל הצלה ברגעים קריטיים. יכולתו להעצים משפחות, לזרז קבלת החלטות ולכבד משאלות שנקבעו מראש הופכת אותו לאבן יסוד בשמירה יזומה על האינטרסים המשפחתיים.
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי מרכזי, המציע למשפחות שליטה ויעילות בקבלת החלטות קריטית, במצבי אי כושר קבועים או זמניים

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי