פורסם ב 2/2/2013 ע"י

רוב ההליכים המשפטיים בתחום הירושה, המתנהלים בבתי המשפט לענייני משפחה עוסקים בהגשת התנגדויות לצוואה על ידי יורשים שונים. 
 
לאחר מותו של אדם, במידה והותיר אחריו צוואה, היורשים צריכים לגשת לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה. אחד מהתנאים לקבלת אישור לצו קיום צוואה הוא פרסום הבקשה בעיתונות הכתובה.

חוק הירושה קובע כי לפני כל ביצוע חלוקה של עיזבון, יש לאפשר לציבור בעלי העניין להגיש התנגדות לצו קיום צוואה זה. הפרסום בעיתון הוא הדרך ליידע את הציבור הרחב אודות הצוואה ולרשות המתנגדים עומדים ארבעה עשר יום ממועד הפרסום להגיש התנגדות רשמית.
 
התנגדות לצוואה מגשת בדרך כלל על ידי מי שראו עצמם כיורשים פוטנציאליים של המנוח ולא קיבלו את מבוקשם במסגרת הצוואה.אז הם מנסים לגרום לביטול הוראת הצוואה ולערוך שינויים לטובתם. התנגדות לצוואה צריכה להיות מוגשת באופן רשמי לרשם לענייני ירושה ויש לצרף אליה מסמכים רלוונטיים לגיבוי הטענות שבה. רשם הירושה מעביר את הטיפול בהתנגדות לבתי המשפט.

 
מה צריך להופיע בהתנגדות לצוואה?

בהגשת התנגדות לצוואה יש לפרט מהן העילות בגינן הוחלט להגיש את הבקשה, זאת תוך צירוף הוכחות ממשיות שיגבו את הטענה.

מי שרוצה להגיש התנגדות לצוואה צריך להוכיח את אחד מהדברים הבאים: שהמצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, שהמצווה היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת של גורם חיצוני בעת עריכתה, שהצוואה עצמה אינה כשרה מבחינת הניסוח או הצורה. כמובן, שעל מגיש ההתנגדות מוטלת חובת ההוכחה בכל אחד מהמקרים.

 
הליך התנגדות לצוואה בבית המשפט

הדיון המשפטי בנושא ההתנגדות לצוואה מתנהל בבית משפט לענייני משפחה. הליך זה נחשב לייחודי ובעייתי, כיוון שהאדם שיכול להעיד בצורה הטובה ביותר, המצווה, כבר אינו בין החיים. לכן בית המשפט צריך להסתמך בעיקר על פרשנות משפטית. קשה מאוד להכריע בדיון משפטי כאשר הגורם המרכזי לא יכול להביע את דעתו ולספר כיצד הדברים באמת התרחשו.
על מנת להצליח להגן על תוכנה של צוואה ועל עצם קיומה, מומלץ לפנות לעו"ד לענייני משפחה שיכול לספק שיורת אמין ומקצועי בתחום נקודתי זה.
 
למידע נוסף אודות ירושה וצוואה- http://www.yerusha.org.il/

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מה בין הסדרי הראיה לתשלום המזונות בהסכם גירושין?

תשלום המזונות הינו חיוב כספי, כלכלי ומתחדש מדי חודש בחודשו ולא ניתן להימלט ממנו. המדובר בחיוב המקבל תוקף של פס"ד. ועוד – החיוב הינו בין האב לבין האם. האב חייב לשלם את המזונות לידיה של האם – עבור הילדים. מאידך, הסדרי הראיה, הם במישור אחר לגמרי. המדובר, אמנם גם בהתחייבות כלשהי, שנוטל על עצמו האב, בין במסגרת הסכם הגירושין ובין באמצעות פסק דין עצמאי, ואולם זו התחייבות אשר נתפסת יותר במישור המוסרי, הערכי. ועוד – היא חלה במערכת היחסים בין האב לבין ילדיו. זו לכאורה התחייבות של האב כלפי ילדיו. אם כך, מדוע שיהיה קשר בין השניים?

אסטרטגיה נכונה היא שם המשחק

כאשר אינך מצליח להשיג את המטרה שלך ב"דרך המלך", היינו באמצעים הפשוטים והסטנדרטיים, הפתרון יגיע בדרך כלל ממקום אחר ובלתי צפוי. במצב דברים בו אדם מתעקש להמשיך בדרכו ולוחץ באותו כיוון, הוא ייתקל בקיר ויינזק. אז, גם, ככל שהזמן חולף, הנזק הולך ומתגבר וכך גם משאבי הנפש הולכים ואוזלים. אז מה עושים? ראשית,

צוואה = לקיחת אחריות על גורל הרכוש שלך

הציבור נחלק לשתי קבוצות עיקריות בכל הנוגע לצורך בעריכתה של צוואה. החלק האחד מעדיף לא להתעסק עם הרכוש וחלוקתו בעודו בחייו, ומשאיר את ה"בלגן" ליורשים אחריו, ככל שאלה יהיו. והחלק האחר בוחר לעשות סדר ולהשאיר דברים ברורים ומובנים כדי למנוע או לפחות לצמצם סכסוכים עתידיים.

בחירה חכמה של עורך דין לטובת הליך גירושין

על מה מומלץ לשים דגש בעת בחירת עורך דין לטובת הליך גירושין - החל מהצלחות וניסיון בתחום, דרך כימיה ותחושה טובה ועד זמינות העו"ד, כל השיקולים החשובים כאן לפניכם.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי