פורסם ב 6/11/2014 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

הצורך בקיומו התקין של הליך פשיטת רגל לעיתים נתקל בקשיים עת מתנגשים שני ערכים מהותיים: מחד גיסא, קיומו של הסכם ממון המאפשר הפרדה רכושית בין בני הזוג. מאידך גיסא, רצונם של הנושים בהליך פשיטת רגל להכריז על רכושם של בני הזוג כמסת נכסים אחת ללא כל הפרדה והבחנה ובכל להגדיל את יכולת פירעון החובות.

בהכרזת החייב כפושט רגל, על בית המשפט למצוא את נקודת האיזון הראויה בין האינטרסים של נושי החייב וכן את יכולתו הכלכלית של החייב עצמו. עולה השאלה האם יכולתו הכלכלית של בן הזוג של החייב יש בה כדי להוות שיקול שעל בית המשפט לשקול בבחינת יכולתו הכלכלית של החייב. ההנחה הרווחת היא כי כפועל יוצא בדבר שותפות כללית בין בני זוג, חזקה היא כי בני הזוג שותפים לרווחים ולהפסדים כאחד. לא יתכן כי בני הזוג יהיו שותפים אך לגבי הרווחים ואילו בדבר ההפסדים ישא בן הזוג האחד לבדו. הבעיה הופכת סבוכה יותר כאשר חתמו בני הזוג על הסכם ממון, אשר קיבל תוקף של פסק דין וככזה יפה הוא כלפי הציבור כולו. הסכם שכזה מלמד באופן חד משמעי, על רצונם של בני הזוג לערוך הפרדה רכושית מלאה ומכאן שיש לאפשר את חופש החוזים ולכבד את רצונם.

השיקולים והאינטרסים השונים שעמדו לרשותם של בני הזוג בבואם לחתום על הסכם יחסי ממון, אין בהם כשלעצמם, כדי לגרוע מבחירתם לממש את ההפרדה הרכושית ולהטיל בה ספקות. יפים דברים אלו, גם כאשר נקלע בן הזוג האחד להליך של פשיטת רגל. אף אם קיים חשש שמא יצרו בני הזוג הפרה רכושית מעין זאת במטרה לחסן מבעוד מועד את אפשרותם של נושי בן הזוג החייב לרדת לנכסי בן הזוג האחר, אין בכך כדי לגרוע מן ההסכם. המניעים אשר הובילו ליצירת ההסכם, אינם מהווים מוסיפים או מחסירים מתוקפו של הסכם הממון. כל עוד לא בוטל הסכם ממון על ידי נאמן בפשיטת רגל, לא ניתן לחייב את בני הזוג להיות שותפים בחובות שיצא בן הזוג האחד.

יש לציין כי הסכם ממון אינו מהווה נחלתם של בני זג נשואים בלבד. כיום, גם בני זוג ידועים בציבור יכולים להינות מיתרונותיו של הסכם זה. את הסכם הממון יש לאשר טרם הנישואין על ידי נוטריון מוסמך, עורך דין פשיטת רגל, רשם נישואין או על ידי שופט בית משפט לענייני משפחה. הסכם ממון ניתן לאשר גם לאחר מועד הנישואין בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני. אם אישור ההסכם, ניתן לו תוקף של פסק דין. 

>> זקוקים לייצוג משפטי בהליך פשיטת רגל? לחצו כאן.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

תביעת לשון הרע - איך זה עובד?

מהו לשון הרע על פי החוק וכיצד ניתן להוכיח פגיעת לשון הרע? 

ההבדל בין חקירה לבין חקירה באזהרה

מאמר מידע המסביר את ההבדלים בין חקירה לבין חקירה באזהרה, ואת תפקידו של עורך הדין הפלילי בהליך זה 

ביקורות פנים

תמיד שאלתם את עצמכם מה היא ביקורת פנים? בואו לקרוא על החוק, אילו שירותים יש בתחום ומה עומק הידע הנדרש.

החשיבות של הכנה לחקירת משטרה

זומנתם לחקירה למשטרה? חשוב שתקראו!

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי