פורסם ב 19/11/2018 ע"י

ניהול עסק בכל גודל שהוא, מחייב מתן תשומת לב מרובה ליצירת איזון פיננסי נכון בין ההכנסות לבין ההוצאות. לעיתים מזומנות קורה שבעלי עסקים מאבדים את השליטה על המתרחש, הן מפאת עומס העבודה והן כיון שהם אינם מבינים את המשמעות של תהליכים פיננסיים מסוימים. אחד המצבים המוכרים שבהם נוצרת מצוקה פיננסית הינו העדר הון חוזר, מה שעלול לפגוע בפעילות התקינה של העסק. ליווי עורך דין בעת קבלת הלוואות מדינה לעסק מאפשר לזרז את תהליך קבלת ההלוואה ולשפר את התנאים שבהם היא תתקבל. מתי נדרש חיזוק פיננסי לעסק? מה החשיבות בקבלת ליווי מקצועי בדרך להשגת ההלוואה? בשורות הבאות נעסוק בנושא הזה, שכל עסק נדרש לו מעת לעת.

הלוואות לעסקים – מתי הן נדרשות ולאיזו מטרה

כפי שכבר הוזכר לעיל, לא אחת קורה שדווקא עסק מצליח, שהמוצרים או השירותים שלו נמכרים היטב וברמת רווחיות טובה, מגיע פתאום למצב שבו הוא איננו יכול לפרוע חובות לספקים ולעמוד בתשלומים שוטפים לעירייה, לרשויות המס ולמע"מ. המצב הזה נוצר לעיתים קרובות בגלל פער שנוצר בין מועדי קבלת התקבולים מהלקוחות תמורת הסחורות או השירותים שרכשו, לבן מועדי התשלום לספקי שירותים או לרשויות המס. לדוגמה – תנאי התשלום של לקוחות עשויים להיות שוטף + 60 או אפילו יותר, בעוד הספקים של העסק דורשים תשלומים במועד מוקדם יותר – שוטף + 30 ולעיתים פחות. הדבר עלול לקרות בעיקר לעסקים חדשים, שהם פחות מוכרים בשוק. ההון הנדרש לכיסוי פער הזמנים כאמור לעיל, הוא מה שנקרא בשפה המקצועית "הון חוזר". מדינת ישראל מציעה הלוואות בערבות המדינה, בין השאר למטרה הזאת. ליווי עורך דין בעת קבלת הלוואות מדינה נדרש בדרך כלל לשיפור הסיכויים לקבלת ההלוואה ולבדיקה מקצועית של התנאים שלה וההשלכות האפשריות שלה על העסק.

ליווי עורך דין בעת קבלת הלוואות מדינה והמשמעות שלו

ליווי עורך דין בעת קבלת הלוואות מדינה נדרש, כאמור, משני טעמים: האחד – שיפור תנאי ההלוואה החל מגובה ההלוואה, עבור דרך הריביות תמורתה וכלה בפריסת תשלומי ההחזר. הטעם השני הוא הצגה נכונה של העסק בפני המלווים, כולל בניית תוכנית עסקית איכותית, הצגה שלה בפני הגופים המלווים ויצירת רושם חיובי על הנציגים שלהם. חשוב להבין שיצירת הרושם כאמור חשובה לא פחות מאשר האיכות של העסק עצמו, ואין כמו נוכחות של עורך דין רציני כדי ליצור את הרושם הזה. עם הגופים המעניקים הלוואות לעסקים ניתן למנות קרנות מימון בערבות המדינה, קרנות מימון בנקאיות, חברות אשראי וגופים פיננסיים אחרים. המשותף לכל הגופים הללו הוא שרק עסקים המציגים להם את התוכנית והחזון העסקי בצורה טובה, יזכו להלוואות. ליווי עורך דין בעת קבלת הלוואות מדינה נועד בדיוק למטרה הזאת.

אם יש לך עניין לקבל הלוואה עסקית בערבות המדינה, זה המקום הנכון עבורך. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך מרגע יצירת הקשר, עבור דרך הכנת התוכנית העסקית וכלה בייצוג מול הגופים המלווים. ליווי עורך דין בעת קבלת הלוואות מדינה מגדיל מאד את הסיכוי לקבלת הלוואה ויציאה לדרך עסקית חדשה.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

זרקור על ביקורת ספרים של מס הכנסה

במאמר זה נבקש לסייע לעוסקים - בדרך של כללי אצבע ובקצרה - אשר מפקחי מס הכנסה ביקרו בעסקם. יודגש כי הדברים ככללם נכונים אף למפקחי מס אחרים, ואולם הסמכויות אינן זהות. נמצא כי לא הכל מותר למפקחי מס הכנסה ולפיכך עירנות מצד בעלי העסקים חשובה.

מיסוי מקרקעין – הארכת מועד לתיקון שומות

לעיתים, במועד עריכת החשבונות מול רשויות המס, אין בידי הנישום, משלם המס, את כל המידע הרלוונטי עבורו לצורך הפחתת סכום המס. במקרים מעין אלו, וכן במקרים רבים נוספים, נבקש מרשויות המס בחינה מחודשת של השומה כאשר יהיו בידינו מלוא הנתונים. המצב יחסית פשוט, כאשר אנו מבקשים מאת רשויות המס לערוך את הבחינה המחודשת בתוך המועדים שנקבעו בחוק. השאלה האמיתית היא, מה קורה כאשר אנו מבקשים בחינה מחודשת של השומות כשחלפו המועדים הקבועים בחוק?

ניכוי הכנסה ומס הכנסה

מס הכנסה קרוי כך אלא שלמעשה מדובר בשם מטעה. המס הוא מס על הרווח או בלשון הפקודה מס על ההכנסה החייבת. אם נדבר באופן כוללני להכנסה החייבת מגיעים אם ניקח את ההכנסה ונפחית ממנה ניכויים שונים. הניכויים המרכזיים קבועים בסעיף 17 לפקודה והוראתו הכללית קובעת כי יש להתיר ניכויין של "יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד". סעיף 30 מוסיף אפשרות לפקיד השומה להתערב בגובה הניכוי כאשר הוא "עולה על הדרוש לצורך ייצור ההכנסה".

על שומות ופקידי שומה

לאחרונה התפרסם פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת דגמין, העוסק ביחוס הוצאות שנמשכו מהחברה בגין "חשבוניות פיקטיביות", כהכנסות בידיו של בעל השליטה בחברה. בית המשפט קבע כי מאחר ולא הוכח איזה שימוש עשתה החברה בכספים שנמשכו בעזרת החשבוניות הפיקטיביות, ולמרות שאין הוכחות ישירות כי הכספים זרמו לכיסו של בעל השליטה, יחשבו חלק מהכספים כהכנסה בידיו של בעל השליטה.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי