פורסם ב 7/7/2009 ע"י עו"ד קרן בק פוגל

החודש ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעניין דרפלסט בע"מ נגד חי פלסטיק בע"מ ואחרים, הדוחה תביעה להפרת מדגם רשום של התובעת על ידי הנבעים. החברה התובעת פיתחה מגש אוכל מפלסטיק למוסדות עם מכסה שקוע ורשמה עליו מדגם. התובעת טענה כי הנתבעים הפרו את המדגם הרשום שלה בכך שייצרו מגשים דומים למגשים המיוצרים על ידה ומוגנים במדגם רשום. התובעת תבעה גם בגין עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין, גזל סוד מסחרי והפרת הסכם פשרה קודם אשר נחתם בין הצדדים.
בית המשפט, בדונו בהפרת זכויותיה של התובעת במדגם רשום יישם את "מבחן העין" של הצרכן, אשר עומד לרכוש את המוצר, על מנת לקבוע האם המוצר הנבחן מפר מדגם על פי מוצר אחר. בית המשפט עשה שימוש ביסודות אשר נפסקו בפסק הדין המנחה בעניין מיפרומאל (ע"א 7125/98) לקיום מבחן העין: קביעת מיהות הצרכן הרלוונטי ומהות המוצר על מנת לבחון האם המוצר מפר או אף אם מהווה חיקוי בולט של המוצר המוגן במדגם.
בית המשפט קבע כי הליך ההשוואה בין המוצרים יעשה על בסיס התרשמות כוללת ולא על ידי מדידות מדוקדקות, וציין כי אם המוצרים אינם דומים עד כדי זהות, יש להמשיך לבחון אם הצרכן הרלוונטי היה מבלבל ביניהם, כך שאף אם יש שוני בין המוצרים, אם הצרכן עלול לטעות בין המוצרים הרי זו אינדיקציה (כמבחן עזר בלבד) להפרה).
במקרה הנדון הצרכן הרלוונטי הם אותם מוסדות הרוכשים את המגשים עבור סועדיהם והבחינה תיעשה על פי אמות המידה שלהם כבעלי מקצוע בענף ההסעדה. בית המשפט קבע שעל אף שהמגשים דומים עד כדי היותם חיקוי בולט כמוגדר בחוק, הרי שעל חבילות המגשים הנמכרות מתנוסס הלוגו של החברה הנתבעת באופן אשר אינו מותיר מקום לתהייה לגבי היצרן של אותם המגשים.
 
עוד מציין בית המשפט כי אלמנט נוסף אשר נדרש בעת רישום מדגם הוא החידוש שיש בו. בית המשפט קובע כי מידת החידוש משליכה על היקף ההגנה אשר יש לתת למדגם הרשום וכי מאחר והמדגם הרשום אינו מחדש במידה רבה, יש להגביל את מידת ההגנה שיש לתת בגינו.
בהחלטתו זו פותח בית המשפט פתח מסוכן לאי וודאות של בעלי מדגמים לגבי היקף ההגנה הניתנת להם מרישום המדגם אם בכלל. עם רישום המדגם לטובתם על ידי רשם המדגמים, יהיו בעלי המדגם  רשאים לסבור כי הוכיחו בפני רשם המדגמים את כל הרכיבים הדרושים לכך, לרבות החידוש שיש במדגם שכן אם לא היה חידוש, לא היה נרשם המדגם כלל. בית המשפט נוטל בעצם את שיקול הדעת אשר היה מסור לרשם המדגמים לידיו ומקטין את כוחו של המדגם הרשום כראות עיניו, לאחר רישומו. מצב זה יוצר אי וודאות בדין לבעלי המדגמים, ויהיה להם קשה לדעת, אף אם נרשם המדגם לבקשתם, האם יש בכוחו להגן עליהם אם לאו.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

זכויות יוצרים - מספר הפרות במסכת אחת של מעשים

 תמונות אישיות שלנו שאנו משתפים ברשתות חברתיות ובאתרים לשיתוף קבצים מקנות לנו זכויות יוצרים בתמונות: הן זכויות כלכליות המגנות על אחרים מפני שימוש בהן והן זכויות מוסריות המקנות לנו את הזכות לקרדיט ליד התמונה ולשמיה על שלמותה. השימוש ללא רשות בתמונות לצורך הפקת רווחים בידי גופים מסחריים מנוגד לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. לעיתים הפגיעה בנו נובעת עקב השקעת זמן ומאמץ רב ביצירת התמונה ולעיתים עצם השימוש ללא רשותנו ומבלי שנקבל על כך את הקרדיט הראוי הוא הגורם העיקרי לפגיעה. לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי בירושלים בסוגיה של שימוש באירוע נקודתי אחד במספר רב של תמונות ודן בשאלה האם על כל שימוש בתמונה כזו יש לפצות את בעלי התמונה.

אופציות לעובדים - תגמול שהוא כשותפות בעסקי החברה

בעלי חברות, ובעיקר חברות טכנולוגיה בתחילת דרכן התלויות בהון ראשוני קטן או אף מתנהלות ללא הון ראשוני כלל,  מתחבטים לא אחת בשאלה כיצד לתגמל את עובדיהם, בעיקר עובדים איכותיים אשר נדרשים למיזם או לעסק על מנת להקימו ולפתחו, וכיצד יוכל להתחרות בתנאי העבודה האטרקטיביים אשר מוצעים לאותם העובדים בשוק. בעלי חברות מסוג זה נדרשים ליצירתיות בתגמול עובדיהם ולפיכך השתרשה בשוק השיטה של תגמול עובדים באמצעות הקצאת אופציות או מניות של החברה לעובדים.  

אישור פשרה בתובענות יצוגיות - על יצירתיות בדין

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הגיש אבי זילברפלד נגד בנק דיסקונט, טען המבקש כי הפקדת שיקים באמצעות מעטפות ה"אל תור" לבנק זוכו על פי ערך היום למחרת ההפקדה ולא לפי ערך יום ההפקדה, שלא כדין על ידי הבנק, דבר אשר גרם לו נזק בדמות הריבית אשר צבר חשבונו, אשר היה ביתרת חובה, בגין יום אחד עבור כל הפקדה. הצדדים נשאו ונתנו בעניין והציגו הסכם פשרה אשר אליו הגיעו, לאישור בית המשפט, על פיו ירים הבנק תרומה בסך של 250,000 ₪ לעמותת "עזר מציון" לטובת פרוייקט "המאגר הלאומי לתורמי מח עצם". האם הסכם הפשרה היצירתי מצדיק את אישורו על ידי בית המשפט?

היקף ההגנה בסימן מסחרי - פסק דין חדש של העליון

מה היקף ההגנה אשר יש לתת בסימן מסחר? האם בעל הסימן רוכש זכויות במילים המופיעות בסימן המסחר הרשום על שמו? בעניין אשר נדון בפני בית המשפט העליון ניתן החודש פסק דין מפורט.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי