פורסם ב 16/8/2009 ע"י עו"ד עמית ביר

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 [להלן: "החוק"], קובע ומגדיר מה מוגדר כ"כלי רכב מנועי" אשר פגיעה ממנו ו/או פגיעה תוך כדי שימוש בו, נכנסים תחת ההגדרה "תאונת דרכים", אשר בגינה ניתן לתבוע נזקי גוף מחברת הביטוח.
 
הגדרת המחוקק הינה כלי רכב, הנעים בכוח מכני על פני הקרקע וייעודם העיקרי לשמש לתחבורה יבשתית. לפיכך, כמובן שמכוניות (פרטיות ומסחריות), אוטובוסים, אופנועים משאיות וכיו"ב, עומדים תחת הגדרה זו. גם רכבת, טרקטור ומכונות ניידות הכשירות לנוע בכוח מכאני בכביש, עומדים תחת הגדרת החוק.
 
יחד עם זאת, ישנם כלים אשר לכאורה עומדים תחת ההגדרה הנ"ל, אולם המחוקק והפסיקה הוציאה אותם במפורש מהגדרת "רכב מנועי" ולפיכך אם אדם נפגע וניזוק נזקי גוף, כתוצאה משימוש בהם, אין הוא זכאי לפיצוי לפי החוק. דוגמת: עגלות נכים, כיסאות גלגלים, מעליות וכו'.
 
אין במפורט לעיל כדי להוות רשימה סגורה ולפתחו של בית המשפט העליון, מונחות הכרעות שונות ומשונות, האם כלי רכב או מכונה מסוימת מוגדרים ככלי רכב מנועי כהגדרתו ע"פ החוק והכלל הוא כל מקרה לגופו, וכל מקרה אשר אין בו הכרעה משפטית מחייבת, יכול להיות מוכרע לכאן, הכל בכפוף להגדרת המחוקק ולפסיקה המחייבת. 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

התמודדות מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכיצד ניתן להתכונן אליו על הצד הטוב ביותר כדי להשיב אליכם את רישיון הנהיגה? כנסו לקרוא!
 

תאונות דרכים - מהם ראשי הנזק אותם ניתן לתבוע?

סכום הפיצוי אותו יקבל נפגע תאונת דרכים מחברת הביטוח נקבע לפי ראשי הנזק אותם הגדיר המחוקק. חשוב להדגיש כבר בראשית הדברים כי כל פיצוי נטען ונדרש, טעון הוכחה ובית המשפט לא יפסוק פיצוי באם ראש הנזק לא הוכח כמתחייב.ראשי הנזק הנתבעים הינם דומים לראשי הנזק אותם ניתן לתבוע ע"פ פקודת הנזיקין, אולם במספר מקומות, המחוקק בחר להגביל את הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים וזאת לאור העובדה כי מעגל הזכאים לפיצוי הינו רחב מאוד

תאונת דרכים - הגדרת שימוש ברכב

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 [להלן: "החוק"], קובע כי אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בישראל, זכאי לפיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב בביטוח חובה.כמובן שלא כל שימוש שאדם עושה ברכב מהווה שימוש כהגדרתו בחוק, וברשימה דלהלן נעמוד על סוגי השימוש אשר בגינם זכאי אדם אשר נפגע לפיצוי.

תביעת ביטוח - התיישנות

בניגוד לתביעות אחרות, תביעת ביטוח מתיישנת לאחר 3 שנים מעת מקרה הביטוח. חשוב לדעת כי עצירת מרוץ ההתיישנות תתבצע (ע"פ רוב), רק באחת מבין שתי החלופות הבאות: תביעה משפטית (ולא מכתב דרישה/הודעה לחברת הביטוח) או אישור בכתב מאת חברת הביטוח על הארכת תקופת ההתיישנות.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי