פורסם ב 8/1/2011 ע"י

הפטר בפשיטת רגל - קרש הצלה ופתיחת דף חדש עבור החייב
 
אדם פרטי שנקלע לחובות או איש עסקים שנקלע לקשיים כלכליים שנקלע לחובות בתום לב ואינו מסוגל לשלם את החובות שנוצרו על ידו  לנושיו ,רשאי לפנות להליך של פשיטת רגל המגלם בחובו יתרונות כלכליים רבים.
 
במסגרת הליך של פשיטת רגל ,רשאי החייב לבקש צו הפטר וזאת בהתאם לסעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל.צו הפטר משמעו פטור מתשלום החובות שבגינם נתבע החייב ע"י הנושים אשר הגישו תביעות חוב לתיק פשיטת הרגל ותביעתם אושרה ע"י הנאמן.בבואו של בית המשפט לדון בבקשה למתן צו הפטר עליו להביא בחשבון את השיקולים הבאים: היקף חובותיו של החייב,שיתוף הפעולה של החייב עם הכנ"ר והמנהל המיוחד ועמדתם ,תום ליבו של החייב בכל שלבי פשיטת הרגל וביצירת החובות נשוא פשיטת הרגל,גילו של החייב,אינטרס של הנושים בהמשך הליך פש"ר,מצבו הרפואי של החייב, משך הזמן שחלף ממועד הכרזתו של החייב כפושט רגל והתנגדותם של הנושים.
 
בית המשפט רואה לנגד עיניו את אינטרס החייב בשיקום חייו ומתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו.כבוד השופט אורנשטיין קבע ,לא אחת, כי החברה המתוקנת רואה במתן צו ההפטר מעין הושטת קרש הצלה לחייבים וגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות ,ערך חשוב בחברה מתוקנת.
 
מנסיוני המקצועי כעורכת דין בתחום ,בתי המשפט נוהגים ליתן צווי הפטר לחייבים בפשיטת רגל העומדים בתנאים ולכן ניתן לומר בבירור יש הליך פשיטת הרגל הינו תחילתה של תקופה חדשה בחיי החייבים...
 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

התחייבות לאי הגדלת מזונות – האומנם?!

לבית המשפט למשפחה נוסחאות ברורות למדי לקביעת גובה הסכומים למזונות ילדים – לפחות לקביעת סכומי המינימום. עליהם ניתן להלביש חיובים נוספים – לפי צרכי הילד, יכולת האב וגם – בהתאם לרוחות הנושבות לאחרונה – השתכרותה של האם.כאשר בני זוג מגיעים להסכם גירושין כולל, מטבע הדברים אחד הנושאים המוסדרים בו הוא מזונות הילדים.

מהי מהירות מופרזת?

הסכנות כאשר נוהגים בצורה בלתי אחראית או רשלנית הן רבות מאד וכדאי להזכיר מספר מהן. דבר ראשון, כאשר אתם נוהגים בצורה מסוכנת אתם מסכנים לא רק את עצמכם, אלא גם את היושבים לצדכם, את הנהגים האחרים בכביש ואת הולכי הרגל. פעמים רבות תאונות דרכים נגרמות עקב רשלנות של הנהגים, וניתן לומר כי זהו הגורם מספר אחד לתאונות דרכים, יותר מתנאי הכביש.

חייב מוגבל באמצעים

סיקור מקצועי קצר אודות הליך מוגבל אמצעים ואיחוד תיקים בהוצאה לפועל.

חקירת יכולת

בקשה לחקירת יכולת - מתי יש להגישה?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי