פורסם ב 8/1/2011 ע"י

הפטר בפשיטת רגל - קרש הצלה ופתיחת דף חדש עבור החייב
 
אדם פרטי שנקלע לחובות או איש עסקים שנקלע לקשיים כלכליים שנקלע לחובות בתום לב ואינו מסוגל לשלם את החובות שנוצרו על ידו  לנושיו ,רשאי לפנות להליך של פשיטת רגל המגלם בחובו יתרונות כלכליים רבים.
 
במסגרת הליך של פשיטת רגל ,רשאי החייב לבקש צו הפטר וזאת בהתאם לסעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל.צו הפטר משמעו פטור מתשלום החובות שבגינם נתבע החייב ע"י הנושים אשר הגישו תביעות חוב לתיק פשיטת הרגל ותביעתם אושרה ע"י הנאמן.בבואו של בית המשפט לדון בבקשה למתן צו הפטר עליו להביא בחשבון את השיקולים הבאים: היקף חובותיו של החייב,שיתוף הפעולה של החייב עם הכנ"ר והמנהל המיוחד ועמדתם ,תום ליבו של החייב בכל שלבי פשיטת הרגל וביצירת החובות נשוא פשיטת הרגל,גילו של החייב,אינטרס של הנושים בהמשך הליך פש"ר,מצבו הרפואי של החייב, משך הזמן שחלף ממועד הכרזתו של החייב כפושט רגל והתנגדותם של הנושים.
 
בית המשפט רואה לנגד עיניו את אינטרס החייב בשיקום חייו ומתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו.כבוד השופט אורנשטיין קבע ,לא אחת, כי החברה המתוקנת רואה במתן צו ההפטר מעין הושטת קרש הצלה לחייבים וגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות ,ערך חשוב בחברה מתוקנת.
 
מנסיוני המקצועי כעורכת דין בתחום ,בתי המשפט נוהגים ליתן צווי הפטר לחייבים בפשיטת רגל העומדים בתנאים ולכן ניתן לומר בבירור יש הליך פשיטת הרגל הינו תחילתה של תקופה חדשה בחיי החייבים...
 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האם בגידה בבן זוג מביאה לפגיעה בזכויותיו ברכוש?

רבים סבורים כי התשובה הינה חיובית ואף מחויבת המציאות. האומנם? החוק קובע כי רכוש אשר הצטבר במהלך הנישואין, שייך לשני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם, ללא קשר על שם מי הרכוש רשום. הדבר חל גם על רכוש וגם על כספים וזכויות. עוד קובע החוק כי הוראותיו חלות על בית הדין הרבני. היינו, גם כאשר בית הדין הרבני דן בסכסוך בין הצדדים, לרבות בפרשת הבגידה אל מול הרכוש המשותף, גם אז חייב בית הדין לפסוק על פי הוראות החוק האזרחי. עד כאן טוב ויפה.

חייב מוגבל באמצעים

סיקור מקצועי קצר אודות הליך מוגבל אמצעים ואיחוד תיקים בהוצאה לפועל.

האומנם יורש אדם את מלוא זכויות בן זוגו?

נדמה כי הדעה הרווחת בציבור הינה כי אדם שהלך לעולמו, והותיר אחריו אישה וילדים קטנים, הרי שרכושו וזכויותיו עוברים לאישה בלבד. לא כך הם פני הדברים.

חקירת יכולת

בקשה לחקירת יכולת - מתי יש להגישה?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי