פורסם ב 17/6/2009 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

גם ללא מגורים משותפים, הנכם יכולים להיות מוכרים כידועים בציבור
הדעת נותנת כי בני זוג המתגוררים תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף, למעשה כזוג נשוי, הוא זה אשר יוכר גם כידוע בציבור. וכך גם הוראות חוק שונות, המקנות זכויות לבני זוג ידועים בציבור (למשל חוק הירושה) כוללות בהגדרה שלהם תנאי של מגורים משותפים.
ואולם, לא תמיד כך הם פני הדברים ובפועל ניתן לקבוע מעמד זה גם ללא מגורים משותפים, הכול תלוי בנסיבות המקרה והעובדות המרכיבות אותו.
כך למשל, בפרשה אשר נידונה לאחרונה, פנתה אישה לביטוח הלאומי על מנת לקבל קצבת שארים בעקבות פטירת בן הזוג שלה. לטענתה, אמנם הם לא היו נשואים, אך הם היו ידועים בציבור.
המוסד לביטוח לאומי, בדק ומצא כי בני הזוג לא התגוררו יחד, ודחה את בקשתה של האישה. היא פנתה לביהמ"ש וערערה על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
בביהמ"ש התברר כי מדובר בבני זוג מבוגרים, האישה גרושה והגבר רווק. הם התגוררו בנפרד, אך באותו רחוב בשני בתים סמוכים והחזיקו בחשבונות בנק נפרדים. ואולם, הם יצאו יחד לקניות ולאירועים משפחתיים. בצוואתו, ציווה הגבר את מחצית רכושו לאישה והמחצית האחרת לאחייניתו. כאשר נפטר, האישה אף הופיעה ראשונה במודעת האבל ברשימת המתאבלים למנוח.
ביהמ"ש התלבט בשאלה האם קיומם של 2 דירות נפרדות והעובדה כי המנוח כבר לא פרנס את האישה בתקופת חייו האחרונה, מעידים על העדר קשר מחייב בין הצדדים. ביהמ"ש ציין כי יש להתאים את המשפט למציאות החיים המשתנה. הקשר בין השניים לא נוצר בהיותם צעירים, אלא מבוגרים למדי. בגיל זה, בזוג מתבגר ובקשר שני, בהחלט סביר ואף נהוג שבני- זוג שומרים על שתי הדירות. זאת ועוד, חיים משותפים אין משמעותם בהכרח הטלת חובת הפרנסה של בן זוג אחד על משנהו, בודאי לא בהכרח הגבר את האישה, מה גם שעל פי הדין,  הזכאות לקצבת שארים אינה תלויה בהוכחת תלות כלכלית של האישה בבעל או להיפך.
אשר על כן, קבע ביהמ"ש כי בני הזוג הינם ידועים בציבור והאישה זכאית לקבל קצבת שארים מהביטוח הלאומי.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מה בין הסדרי הראיה לתשלום המזונות בהסכם גירושין?

תשלום המזונות הינו חיוב כספי, כלכלי ומתחדש מדי חודש בחודשו ולא ניתן להימלט ממנו. המדובר בחיוב המקבל תוקף של פס"ד. ועוד – החיוב הינו בין האב לבין האם. האב חייב לשלם את המזונות לידיה של האם – עבור הילדים. מאידך, הסדרי הראיה, הם במישור אחר לגמרי. המדובר, אמנם גם בהתחייבות כלשהי, שנוטל על עצמו האב, בין במסגרת הסכם הגירושין ובין באמצעות פסק דין עצמאי, ואולם זו התחייבות אשר נתפסת יותר במישור המוסרי, הערכי. ועוד – היא חלה במערכת היחסים בין האב לבין ילדיו. זו לכאורה התחייבות של האב כלפי ילדיו. אם כך, מדוע שיהיה קשר בין השניים?

ידועים בציבור יורשים את בני זוגם אף אם ערכו הסכם ממון ביניהם

האם הסכם ממון שנערך בין בני הזוג ובו קבעו הפרדה רכושית, כך שכל צד נותר עם הרכוש הרשום על שמו ולצד השני אין בו חלק - האם אין זה מספק? הרי ההסכם נערך על מנת שכל צד "יישן בשקט" וידע היכן עומדים הדברים. האם העובדה שנערך ונחתם הסכם ממון, מגן על בני הזוג גם לאחר פטירת אחד מהם? לא ולא! הסכם הממון נועד להבהיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים. מה שייך למי, כך שבמקרה של פרידה, כל צד לוקח עמו את הרכוש השייך לו, ואין ויכוח. הדברים ברורים. ואולם, אם תוך כדי החיים המשותפים, אחד מבני הזוג הולך לעולמו, אזי בן זוגו יורש אותו,

תביעה רכושית בגירושין

ככלל, כל הנכסים שנצברו על ידי הצדדים במהלך החיים המשותפים, נחשבים לנכסים משותפים, השייכים לשני בני הזוג בחלקים שווים, וכוללים נכסים מוחשיים, כגון: מקרקעין, רכבים, חשבונות בנק וחסכונות, זכויות סוציאליות ופנסיוניות, זכויות בעסקים ובחברות, ובנוסף כוללים נכסים בלתי מוחשיים, כגון: נכסי קריירה ומוניטין.

האם ניתן להשתמש בצילומים "מפלילים" כדי להוכיח טענה של בגידה?

הלכה ידועה היא, ואף הציבור הרחב ער לה, כי אישה ש"זנתה", היינו הייתה מעורבת ביחסים אינטימיים עם גבר שאינו בעלה, מחויבת בגירושין. בעלים רבים, במהלך סכסוך גירושין, אשר נשותיהם נכנסות לקטגוריה זו, עושים את כל המאמצים, בשיתוף פעולה, עם עורכי דינם, כדי להביא הוכחות שהאישה אכן בגדה ובוגדת בבעלה וזאת במטרה להשיג יתרונות משמעותיים במשא ומתן, לרבות קבלת הגט המיוחל.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי