פורסם ב 6/5/2010 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

האומנם בני זוג שהינם ידועים בציבור, יורשים האחד את השני? האומנם זכות זו הינה אוטומטית? האומנם זכות זו ברורה מאליה? האם צד ידוע בציבור המעוניין להותיר את רכושו לבני משפחה אחרים ולא לבן-הזוג, האם עליו לערוך צוואה, על מנת למנוע מצב בו יירש בן הזוג את רכושו?

אכן, כך. חוק הירושה כולל הוראה ספציפית ומיוחדת לעניין הידועים בציבור. הוראה זו למעשה משווה את מעמדם של בני זוג לא נשואים למעמדם של בני זוג נשואים, ובלבד שהתקיימו תנאי הסעיף המגדירים מהם בני זוג ידועים בציבור לצורך חוק הירושה. ברגע בו בני הזוג עומדים בתנאים אלה, קמה זכות ירושה אוטומטית, גם אם לא הייתה למי מהצדדים כוונה להוריש דבר לבן זוגו. המדובר ב- 3 תנאים מצטברים: האחד, כי הצדדים ניהלו חיי משפחה; השני, כי הצדדים ניהלו משק בית משותף והשלישי שכל אחד מהצדדים בסטאטוס של פנוי (גרוש, אלמן או רווק, היינו שאינו נשוי לאחר). בהתקיים תנאים אלה, הרי שהצדדים ייחשבו כידועים בציבור, תקום זכות ירושה אוטומטית ביניהם, בדיוק כפי שקמה זכות ירושה אוטומטית בין בני-זוג נשואים.

יודגש, כי התנאי השלישי (שבן הזוג הידוע בציבור, פנוי ואינו נשוי לאחר) הינו מיוחד ונדרש לצורך חוק הירושה בלבד. אדם יכול להיות מוכר כידוע בציבור לבן זוג אחד ועדיין להיות נשוי במקביל - לבן זוג אחר, לצורך חוקים אחרים. כך למשל, יכולה אישה להיות מוכרת כידועה בציבור לגבר, שהינו נשוי לאחרת, ולקבל – ביחד עם אותה אישה קצבת שארים מהביטוח הלאומי, לאחר פטירתו של הגבר.

שוני זה בהגדרה של מיהו ידוע בציבור נובע מהעובדה כי זכויותיהם וחובותיהם של ידועים בציבור, התפתחו במהלך השנים על ידי הפסיקה, ואח"כ שולבו בחוקים ספציפיים שונים. למעשה, אין חוק אחד אשר מרכז את הזכויות של ידוע בציבור, וגם אין חוק אחד אשר מגדיר בצורה מפורשת מיהו זה שניתן להגדיר אותו כידוע בציבור. על זכויותיהם וחובותיהם של ידועים בציבור אנו למדים מתפזורת של חוקים שונים, כאשר כל חוק מגדיר את הידוע בציבור באופן שונה.
משום כך, וכפי שהוסבר לעיל, נוצרים מצבים בהם הנך ידוע בציבור לעניין מסוים ואינך ידוע בציבור לעניין אחר.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האם מתחשבים ברצונו של נער מתבגר בקביעת משמורתו?!

התשובה אינה פשוטה כלל. אמנם, קיימת נטייה לחשוב כי ילדים מתבגרים יודעים היטב מה הם רוצים ובגילם, הם אף עומדים על דעתם ומתעקשים עליה. ואולם, כאשר המדובר בקטינים בכלל ובפרט בילדים להורים המצויים בסכסוך גירושין, פעמים רבות ההורים משתמשים בילדים כדי לפגוע בבן הזוג והילדים עוברים הסתה, אשר משבשת עליהם את דעתם.

איך לבחור עו"ד בתחום הגירושין?

ההחלטה להתגרש לא מגיעה ביום בהיר אחד אלא לאחר לבטים ומחשבות, והשפעה על המשך החיים וסיבות נוספות מביאות את בני הזוג להחליט בסופו של דבר להיפרד. מדובר על הליך לא פשוט גם במובן הנפשי

פיצויים בגין הפרה של חוזה נישואין. היש דבר כזה? ומה זה אומר?

ובכן, יותר ויותר מתחילים בתי המשפט להכיר בנזקים שונים אשר נגרמו למי מהצדדים הנשואים כתוצאה מהתנהגותו הפוגענית של הצד השני, ואף פוסקים פיצויים כספיים לטובת הצד הנפגע. וודאי שלא בכל מצב, ולא באופן שגרתי, שכן חיי הנישואין סבוכים, רצופים בעליות ומורדות ובני הזוג עצמם הינם אנשים בוגרים ועצמאיים ועליהם לקבל אחריות על התוצאות הנובעות מהמעשים שלהם.

משמורת בדיני משפחה

כאשר מתגרשים, אחת ההחלטות החשובות ביותר שיש לשופט להחליט היא להן פונות דרכם של הילדים: לאבא או לאמא, כאשר כיום, יש לא מעט אופציות ויש לקחת בחשבון מספר דברים. לעוד מידע במאמר הבא.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי