פורסם ב 2/2/2013 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

מס רווח הון והשפעתו על שכירים
לאחרונה חזר מס רווח ההון לכותרות וזאת כיוון ששיעורו על רווחי הון צמודים עלה מ-20% ל-25%.
מס רווח ההון הוחל ב-2003 על רווח מפיקדונות, מניות, אג"ח, דיבידנד וריבית. מרבית השכירים אינם מודעים לכך, אך הוא נוגע להם באופן ישיר ובמקרים רבים נגבה מהם מס עודף. על מנת לקבל בחזרה את המס העודף, כלומר החזר מס הכנסה, יש להגיש דו"ח הכנסות שנתי לרשות המיסים ושכירים רבים לא מודעים לכך או מפחדים.

מס רווח הון וניכוי מס הכנסה

יש לציין כי למרבית השכירים, המקבלים משכורת ממקום עבודה מסודר, אין כלל מה לחשוש מרשות המיסים. מקום העבודה כבר ניכה להם את כל מס ההכנסה עבורה שכרם והחוק על מס רווח הון ממומש כך שיכולים להיות רק מקרים של תשלום מס מיותר. לכן מומלץ לבדוק האם נוכה מהם מס רווח הון עודף.

החזרי מס עבור מס רווח הון

העיקרון הבסיסי הגורם להחזרי המס הוא האפשרות לקזז רווחי הון מול הפסדי הון אשר לא תמיד מתבצעים באופן אוטומטי. להלן מספר דוגמאות לכך שמנוכה מס רווח הון גבוה ויתקבל החזר מס אם יוגש דו"ח שנתי:
1.      הפסדים בשנת מס מסוימת אינם מועברים באופן אוטומטי לשנה העוקבת וזאת למרות שעל פי החוק ניתן להעביר הפסדים בין שנים. על מנת לעשות זאת יש להגיש דו"ח עבור 2 השנים. הדבר רלוונטי מאוד עבור שנים 2008 ו-2009 למשל. ב-2008 רבים ספגו הפסדי הון רבים וב-2009 רבים הרוויחו. מי שלא הגיש דו"ח עבור השנים הללו שילם את מס רווח ההון עבור כל רווחיו ב-2009 למרות שיכול היה לקזז חלק גדול מהרווח (ואולי אפילו את כולו) אם ההפסדים מ-2008.
מצב זה אולי יחזור על עצמו השנה, לאחר שב-2011 שוק ההון ספג הפסדים רבים ו-2012 נראית טוב מאוד בינתיים.
2.      ניהול יותר מחשבון בנק או חשבון השקעות יחיד. כל בנק מכיר רק את ההשקעות שבוצעו דרכו ולכן אם בבנק אחד נוצרו הפסדים ובבנק אחר רווחים, לא יתבצע קיזוז ביניהם והבנק שבו היו הרווחים יגבה את המס המלא עליהם.
3.      רווחים בתחילת שנה והפסדים בסופה. למרות שהמס אמור להיות מחושב ברמה שנתית, הבנקים ובתי ההשקעות גובים את המס בסוף כל חודש. לכן, אם בחודשי השנה הראשונים נוצרו רווחים יגבה עליהם מס הון אשר לא יקוזז אפ ההפסדים העתידיים אלא אם כן יוגש דו"ח שנתי.
יש לציין כי אופציה זו אולי תתוקן במהלך 2012.
על מנת לדעת אם מגיע לכם החזר מס יש לבקש מהבנקים ובתי ההשקעות את אישור ניכוי מס במקור, הנקרא גם טופס 867 ולצרפו לטופס 106 המתקבל ממקום העבודה. ניתן להשתמש במחשבון המס של אתר SuperTax.co.il, המחשב בצורה מדויקת את החזר המס לפי הנתונים בטפסים אלו.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

על משפט והכנסה – הוצאות משפט כהכנסה – היבטי מס הכנסה ומע"מ

במאמר זה נסקור את היבטי המיסוי של הפעילות המשפטית. כידוע בגמר המשפט משלם בדרך כלל הצד המפסיד לצד הזוכה הוצאות משפט. נציין במאמר מוסגר שכימותם של אלו מסור לשיקול דעת בית המשפט תוך שהוא מביא בחשבון את התעריף המינימאלי לפי כללי לשכת עורכי הדין, התנהגות הצדדים להליך כמו גם שוויו של התיק. מבחינה מסויית נשאלת השאלה אם בכלל קיימת חובת תשלום מס בגין הוצאות המשפט, ומהו שיעורו. מבחינת מס ערך מוסף תשאל השאלה האם לפנינו עסקה.

על שומות ופקידי שומה

לאחרונה התפרסם פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת דגמין, העוסק ביחוס הוצאות שנמשכו מהחברה בגין "חשבוניות פיקטיביות", כהכנסות בידיו של בעל השליטה בחברה. בית המשפט קבע כי מאחר ולא הוכח איזה שימוש עשתה החברה בכספים שנמשכו בעזרת החשבוניות הפיקטיביות, ולמרות שאין הוכחות ישירות כי הכספים זרמו לכיסו של בעל השליטה, יחשבו חלק מהכספים כהכנסה בידיו של בעל השליטה.

ניכוי הכנסה ומס הכנסה

מס הכנסה קרוי כך אלא שלמעשה מדובר בשם מטעה. המס הוא מס על הרווח או בלשון הפקודה מס על ההכנסה החייבת. אם נדבר באופן כוללני להכנסה החייבת מגיעים אם ניקח את ההכנסה ונפחית ממנה ניכויים שונים. הניכויים המרכזיים קבועים בסעיף 17 לפקודה והוראתו הכללית קובעת כי יש להתיר ניכויין של "יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד". סעיף 30 מוסיף אפשרות לפקיד השומה להתערב בגובה הניכוי כאשר הוא "עולה על הדרוש לצורך ייצור ההכנסה".

חידושים בארנונה - בראי פסיקת בית המשפט העליון

במאמר זה נעסוק בחידושים האחרונים בדיני הארנונה - המאמר יעסוק בסוגיית תשלום ארנונה עבור נכס שאיננו שמיש, וכן בשאלת סיווגו של משלם הארנונה בהתאם לצו הארנונה המקומי.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי