פורסם ב 9/3/2016 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

שיטת המס בישראל היא פרסונאלית, קרי מוטלת על כל אדם (ולא נניח על משפחה) וכן היא פרוגרסיבית, כלומר מדובר על שיטת מס שמבוססת על מדרגות, כלומר ככל שההכנסה עולה כך נטל המס עולה. הרעיון שעומד מאחורי שיטה זו צמצום פערים חברתיים והרצון שהעני ישלם פחות מהעשיר. במרבית מדינות העולם זו השיטה הנהוגה.

המסים המוטלים בישראל, מוטלים על הכנסה סדירה, נכסים וכן על רווחי הון. בכל אחד מהמקרים המס יוטל רק לאחר מימוש אותם נקודות שזה עתה ציינו, כלומר, אנחנו לא נשלם מס לפני שנקבל את המשכורת ולא נשלם מס על נכס לפני שנרכוש אותו מן הסתם. במקרה של נכסים, הרי שקיים מה שנקרא מס שבח, מס שמוטל על מי שמוכר נכס שערכו עלה.

הרעיון הוא שבמהלך השנים שהחזקנו בנכס הרי שערכו עלה ומכאן שאנחנו מרוויחים עליו, לכן עלינו לשלם מס על עלייה זו בערכו, שכן זה כמו רווח לכל דבר.

חשוב להבהיר, מס הכנסה מבצע מעקב אחר האזרחים באמצעות תלושי שכר, במידה והם שכירים, וכן באמצעות קבלות שהם מנפיקים במידה והם עצמאים. במידה ויש מי שלא משלם מס מסיבות שונות, הרי שנבדקת השאלה מהיכן הוא מרוויח את כספו וכיצד הוא מבצע עסקאות שונות אם הוא לכאורה לא מדווח שהוא מרוויח שום משכורת.

מס הכנסה מבצע גם מבחנים שונים כמו מבחן מחזוריות, תדירות (כל כל מה זמן הוא מבצע עסקה מסוימת בנכס9, מבחן מימון, מהיכן הוא שואב את המימון למימוש אותו נכס ועוד. ישנם מבחנים רבים שמס הכנסה מבצע על מנת לבחון מהיכן נובעים המקורות הכספיים של אותו נישום אחריו מבצעים מעקב.

שינויים במס הכנסה

חשוב להבהיר, אחת לתקופה נבדקת האפשרות לבצע שינויים בתקנות מס הכנסה, במדרגות המס וכן בחוקתיות הדין של מס הכנסה. הסיבה לכך היא לבחון כיצד ניתן לשפר מצד אחד את המצב של האזרחים, בפרט על מנת לצמצם את הפערים החברתיים בין עניים לעשירים, ומצד שני, בשביל לבחון כיצד ניתן לשפר את הגבייה.

אחת הבעיות הגדולות של מס הכנסה היא קושי בגביית מסים בקרב אוכלוסיות שונות ובמצבים שונים, לעיתים מדובר בקושי שנובע מעצם החוק או מעצם הסדרים כספיים שונים, חברות אשר מבקשות לחסוך מעצמן תשלומי מס שונים, פועלות בשיטות חוקיות על מנת להקטין את נטל המס שלהן, כך גם נוהגים אנשים פרטיים רבים. גם אם זה חוקי הרי שזה לא אחת פוגע בהליך הגבייה וגורם נזק לאוצר המדינה.

בסופו של יום, מס הכנסה אחראי על אוצר המדינה ומהכסף שהמערכת גובה, מתאפשר למדינה לבצע פרויקטים שונים, לשלם משכורות ולאפשר איכות חיים וביטחון לאזרחיה.

המאמר נכתב באדיבות מסקלופדיה - לקריאה נוספת אודות דיני המיסים.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

על שומות ופקידי שומה

לאחרונה התפרסם פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת דגמין, העוסק ביחוס הוצאות שנמשכו מהחברה בגין "חשבוניות פיקטיביות", כהכנסות בידיו של בעל השליטה בחברה. בית המשפט קבע כי מאחר ולא הוכח איזה שימוש עשתה החברה בכספים שנמשכו בעזרת החשבוניות הפיקטיביות, ולמרות שאין הוכחות ישירות כי הכספים זרמו לכיסו של בעל השליטה, יחשבו חלק מהכספים כהכנסה בידיו של בעל השליטה.

מהי חקירת מס?

מידי יום רשות המיסים פותחת בחקירות כנגד עוסקים / חברות שלגביהן עולה חשד שביצעו עביות מס, חקירת מס זה עניין רציני ביותר שיש ליתן לו תשומת לב מירבית, תוצאות החקירה עשויות להיות הרות גורל לעסק / חברה ובסיומה עשויים להיות מוגשים כתבי אישום חמורים 

שינויים במס לשנת 2012

שנת 2012 החלה ואיתה נכנסו מספר שינויים בתחום המיסוי, חלקם בעקבות וועדת טרכטנברג, והנוגעים לרוב האזרחים ולהלן תקציר הדברים :

עבירות מיסים - חשבוניות מס פיקטיביות

עוסקים ובעלי חברות נתקלים כמעט על בסיס יומי עם סוגיות מס הקשורות בחשבוניות מס שקיבלו מספקים שונים, ניכוי חשבוניות מס פיקטיביות בספרי העסק מהווה עבירת מס חמורה, הן לפי חוק המע"מ והן לפי פקודת מס הכנסה, המאמר מכניס מושג בסיסי לסוגיות אלו

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי