פורסם ב 2/9/2013 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

בגופים ציבוריים חל איסור על העסקת בן משפחה ללא מכרז, וזאת לצורך מניעת ניגוד עניינים. אולם, כאשר מתרחש אירוע כזה, נשאלת השאלה על מי האחריות להסדיר את סוגיית ניגוד העניינים? שאלה זו נדונה בעסק (ארצי) 15/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות המעו"ף ומרחב ירושלים נ' עיריית ירושלים, פורסם בנבו (2011).
באותה פרשה פרסמה עיריית ירושלים מכרז הנוגע לשירותי כבאות והצלה. מר סוויסה זכה במכרז, אולם הזכיה הותנתה בכך שמר לילי, גיסו, אשר עבד באותו אגף ואשר אמור להיות כפוף לו, יועבר לתפקיד אחר. הסתדרות העובדים עתרה כנגד החלטה זו בטענה כי חופש העיסוק של מר לילי נפגע (הגם שקרובי המשפחה עצמם לא היו צד להליך כלל).
בין לבין, מר סוויסה הוחשד בשחיתות ומר לילי הורשע, וערעור ההסתדרות הפך ללא רלוונטי. ההסתדרות מצידה התעקשה להמשיך בהליך כי לטעמה, האחריות שלא לשבץ קרובי משפחה באותו אגף במקום עבודה מוטלת על המעסיק, וחרף אי רלוונטיות העובדות, העניין העקרוני עומד בעינו.
בית המשפט דחה את הערעור ופסק כי בית המשפט לא ידון בעניינים תיאורטים אלא אך ורק בעניינים אקטואלים (ע"א 9614/06 קרפילובסקי נ' ישיבת נזר ישראל מוסדות תורה, ניתן ביום 3.6.2007;ע"א 718/07 הרב דניאל ביטון ואח' נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ ואח' (ניתן ביום 6.10.08)).

"אין לפתוח פתח להליכים למתן פסק דין הצהרתי אשר כל מגמתם היא רק בירור ההלכה בחלק המוגבל של העילות הפתוחות, תוך שמירת הזכות לפרוס בדיון נוסף יריעה רחבה יותר או לעגן את התביעה בעילה שונה ..".
עם זאת, לגופו של עניין התבסס בית המשפט, על פסק הדין בעניין ע"ע 578/07 שוקי ויטה – נציב שירות המדינה (ניתן ביום 3.3.2008), העוסק באיזון בין האינטרסים של העובד לבין אינטרס הציבור, בו נקבע כי כאשר מדובר בעובד במשרה בכירה, אינטרס הציבור גובר, ועל כן גם אם עתירת הסתדרות הייתה רלוונטית, היא לא הייתה יכולה לעמוד. עם זאת, בית המשפט לא קבע עמדה ביחס לתפקידו של המעביד במניעת ניגוד עניינים בתאגיד ציבורי, והזמין את ההסתדרות לעתור בנושא שוב כאשר הדבר יהפוך לרלוונטי.
בשירות הציבורי, דיני העבודה שונים במידת מה מדיני העבודה במגזר הפרטי, שכן אינטרס הציבור משחק תפקיד משמעותי בתווך בין העובד למעביד.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

זכויות העובדת המצויה בטיפולי פוריות

בחוקי העבודה מוקדש מקום נרחב לנושא זכויותיהן של נשים עובדות המצויות בעיצומו של המסע להורות. לפניכם סדרת מאמרים העוסקת בזכויות הנשים העובדות המצויות במעגל הפוריות (לפני הריון, במהלכו ולאחר הלידה). חוקי העבודה הכירו באופן מוגבל בצורך להגן על מי שזקוק לטפולי פוריות.

חופשה שנתית

זכות זו מהווה את אחת מהזכויות הסוציאליות לה זכאי כל עובד, יהא אשר יהא אופן העסקתו – עובד על בסיס חודשי, יומי, שעתי, עובד המועסק במשרה מלאה או חלקית, כולם זכאים לחופשה שנתית, כקבוע בחוק. חוק חופשה שנתית הוא אחד מחוקי המגן ועל זכות החופשה המוענקת בו לעובד, אין הוא יכול לוותר ולו אף באופן חלקי.

האם זו חובה לתת הודעה מוקדמת על פיטורים לעובד?

מעמד של פיטורים הוא אינו מצב פשוט, אם ברמה הנפשית או אם ברמה המעשית. המפוטר, יצטרך לעמוד בסיטואציה, אשר בה עליו לקבל מגוון החלטות להמשך דרכו, כאשר חלק מהחלטות אלה, נוגעות לשימוש הזכויות החוקיות שלו. יש לציין, כי חוק הפיטורין הינו מושג כללי שכולל תחתיו חוקים שנוגעים לפיטורי עובדים כמו: פיצויי פיטורין, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ותקנות נוספות הנוגעות לנושאים אלה. 

עו"ד דיני עבודה - ככה תמצאו את איש המקצוע הנכון

בשל הביקוש הרב בשנים האחרונות לעורכי דין בתחום, ישנם לא מעט עו"ד המציעים את שירותיהם לכל דורש - עם זאת, כדי לבחור בטובים ביותר יש לשים לב לכמה וכמה דגשים חשובים אותם ריכזנו עבורכם כאן.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי