פורסם ב 2/9/2013 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

בגופים ציבוריים חל איסור על העסקת בן משפחה ללא מכרז, וזאת לצורך מניעת ניגוד עניינים. אולם, כאשר מתרחש אירוע כזה, נשאלת השאלה על מי האחריות להסדיר את סוגיית ניגוד העניינים? שאלה זו נדונה בעסק (ארצי) 15/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות המעו"ף ומרחב ירושלים נ' עיריית ירושלים, פורסם בנבו (2011).
באותה פרשה פרסמה עיריית ירושלים מכרז הנוגע לשירותי כבאות והצלה. מר סוויסה זכה במכרז, אולם הזכיה הותנתה בכך שמר לילי, גיסו, אשר עבד באותו אגף ואשר אמור להיות כפוף לו, יועבר לתפקיד אחר. הסתדרות העובדים עתרה כנגד החלטה זו בטענה כי חופש העיסוק של מר לילי נפגע (הגם שקרובי המשפחה עצמם לא היו צד להליך כלל).
בין לבין, מר סוויסה הוחשד בשחיתות ומר לילי הורשע, וערעור ההסתדרות הפך ללא רלוונטי. ההסתדרות מצידה התעקשה להמשיך בהליך כי לטעמה, האחריות שלא לשבץ קרובי משפחה באותו אגף במקום עבודה מוטלת על המעסיק, וחרף אי רלוונטיות העובדות, העניין העקרוני עומד בעינו.
בית המשפט דחה את הערעור ופסק כי בית המשפט לא ידון בעניינים תיאורטים אלא אך ורק בעניינים אקטואלים (ע"א 9614/06 קרפילובסקי נ' ישיבת נזר ישראל מוסדות תורה, ניתן ביום 3.6.2007;ע"א 718/07 הרב דניאל ביטון ואח' נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ ואח' (ניתן ביום 6.10.08)).

"אין לפתוח פתח להליכים למתן פסק דין הצהרתי אשר כל מגמתם היא רק בירור ההלכה בחלק המוגבל של העילות הפתוחות, תוך שמירת הזכות לפרוס בדיון נוסף יריעה רחבה יותר או לעגן את התביעה בעילה שונה ..".
עם זאת, לגופו של עניין התבסס בית המשפט, על פסק הדין בעניין ע"ע 578/07 שוקי ויטה – נציב שירות המדינה (ניתן ביום 3.3.2008), העוסק באיזון בין האינטרסים של העובד לבין אינטרס הציבור, בו נקבע כי כאשר מדובר בעובד במשרה בכירה, אינטרס הציבור גובר, ועל כן גם אם עתירת הסתדרות הייתה רלוונטית, היא לא הייתה יכולה לעמוד. עם זאת, בית המשפט לא קבע עמדה ביחס לתפקידו של המעביד במניעת ניגוד עניינים בתאגיד ציבורי, והזמין את ההסתדרות לעתור בנושא שוב כאשר הדבר יהפוך לרלוונטי.
בשירות הציבורי, דיני העבודה שונים במידת מה מדיני העבודה במגזר הפרטי, שכן אינטרס הציבור משחק תפקיד משמעותי בתווך בין העובד למעביד.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האם אני זקוק לשירותי עורך דין בתחום דיני עבודה?

מאמר מידע אשר מסביר את חשיבות הפנייה לעורך דין בתחום דיני העבודה

"רשימת מכולת" של זכויות העובד בעת סיום עבודתו

כולנו יודעים שכאשר מפטרים אותנו, החל מתום שנת עבודה ראשונה, אנו זכאים לפיצויי פיטורים אבל רבים מאתנו נוטים לשכוח, כי במהלך שנות עבודתנו נצברות לנו זכויות נוספות שבצדן, לעיתים, סכומי כסף לא מבוטלים. רגע לפני שסוגרים את הדלת, מומלץ לעבור על "רשימת המכולת" של הזכויות להן אנו זכאים עם תום תקופת העבודה ולבדוק: האם המעביד שלם לנו את כל המגיע לנו?

מיהו עובד? מיהו מעביד (מעסיק)?

משפט העבודה נועד בראש ובראשונה להסדיר את היחסים שבין עובד למעביד. לשם הסדרת היחסים על מקרה ספציפי, עלינו לקבוע בראש ובראשונה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הצדדים שבמקרה. עבודה יכולה להתבצע בתבניות העסקה שונות; על ידי קבלן, משתתף חופשי (פרילנסר), בהתנדבות, באמצעות חברות כ"א, ועוד. תבנית המחייבת יחסי עובד מעביד איננה האופציה היחידה.

דיני עבודה- גם במגזר הציבורי

בגופים ציבוריים חל איסור על העסקת בן משפחה ללא מכרז, וזאת לצורך מניעת ניגוד עניינים. אולם, כאשר מתרחש אירוע כזה, נשאלת השאלה על מי האחריות להסדיר את סוגיית ניגוד העניינים?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי