פורסם ב 7/7/2009 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד

לידה וחופשת לידה:
ככלל, מי שילדה לאחר 26 שבועות של הריון תהיה זכאית למענק אשפוז, מענק לידה, ודמי לידה.
 
דמי הלידה מחושבים לפי השכר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו תצא העובדת לחופשת לידה. שימי לב שמשכורתך בשלושת החודשים שלפני הלידה לא תפגע באופן קיצוני.
עפ"י חוק הביטוח הלאומי – לדמי לידה בעד תקופה של 14 שבועות זכאית מי ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים, שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה, או מי ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים, שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה.
לדמי-לידה בעד תקופה של 6 שבועות זכאית יולדת, ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הזכאות הראשון.
 מתוך 14   שבועות של חופשת הלידה, יכולה העובדת לקבל ששה שבועות או פחות מזה, על פי בחירתה, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי הלידה.
מי שילדה יותר מילד אחד, תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים עבור כל ילד נוסף שילדה מעבר לילד הראשון.
החוק מטפל גם בהארכת חופשת הלידה למי שאושפזה בתקופת חופשת הלידה ובחופשת לידה לאם מאמצת או אם פונדקאית

איסור העסקתה של יולדת - חוק עבודת נשים אוסר על המעביד להעסיק את היולדת בתקופת חופשת הלידה. איסור זה, תקף גם כאשר היולדת אינה זכאית לדמי לידה. מעביד המעסיק יולדת בתקופה שלאחר הלידה עובר על החוק גם אם העסקתה נעשתה בהסכמתה.
החריג היחיד חל במקרה בו תינוקה של העובדת לא נותר בחיים לאחר הלידה ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות בתקופה שלאחר הלידה.

זכויות העובד: חוק דמי מחלה מאפשר לעובד עד שבעה ימי היעדרות בשנה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו. ימים אלו ינוכו מימי המחלה להם זכאי העובד.                                 
נוכחות בלידה – האב זכאי להעדר לצורך השתתפות בלידה והיעדרות זו תנוכה מימי המחלה שלו.  לעניין זה נקבע כי לידה מתחילה עם הופעתם של צירים והוא רשאי להעדר עד ל-24 שעות מתום הלידה.
כמו כן, זכאי האב לחופשת לידה חלקית, החל מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה וזאת בתנאי שאשתו הסכימה לוותר על יתרת החופשה וחזרה לעבוד.
 
צבירת זכויות בתקופת החל"ד - תקופת חופשת הלידה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ודבר, אם לצורך חישוב מכסת ימי המחלה או החופשה ואם לצורך דמי הבראה. כמו כן, תקופת חופשת הלידה נחשבת לצורך חישוב הוותק ולחישוב פיצויי הפיטורים.
לעומת זאת - בתקופת חופשת הלידה, המעביד פטור מלתת לעובדת הטבות אותן קיבלה במהלך עבודתה בפועל, כגון רכב צמוד וטלפון נייד צמוד.

חופשה ללא תשלום:
עובדת שעבדה שנה  ברציפות אצל אותו מעסיק עד תחילת חופשת הלידה, רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה. אורכה של החל"ת יכול שיהיה עד רבע מתקופת העבודה אצל אותו מעסיק אך לא יותר משנה אחת.
מעביד אינו רשאי לדחות החזרת עובדת שיצאה לחל"ת ואשר התייצבה לעבודתה לפני תום החל"ת או הביעה רצונה לשוב לעבודה. הוא יכול לעכב את החזרתה עד למקסימום של ארבעה שבועות.

התפטרות לצורך טיפול בתינוק מזכה בפיצויי פיטורים:
עובדת שהתפטרה במהלך תשעת החודשים שלאחר יום הלידה לצורך טיפול בתינוקה, רואים את התפטרותה כפיטורים ולכן היא תהיה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים. שימו לב: התאריך הקובע הוא יום הלידה ולא תום חופשת הלידה. גם לאב שמורה זכות זו ובתנאי שהאם לא התפטרה מסיבה זו.
יולדת שהתפטרה לצורך טיפול בתינוקה תהיה זכאית לדמי אבטלה רק בחלוף 90 יום אלא אם תוכיח בביטוח לאומי כי היא עבדה בעבודה שאינה עולה בקנה אחד עם האמהות, כגון ריבוי שעות ו/או נסיעות.

"שעת הנקה"
לאור תיקון שחל בחוק עבודת נשים – לא רק אישה מניקה זכאית להעדר שעה אחת ביום. הזכות ניתנת כיום לכל אם המועסקת במשרה מלאה בתקופה של  ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה. עובדת שאינה מנצלת זכות זו אינה זכאית לתשלום נוסף בשל כך.

איסור פיטורים לאחר חופשת הלידה ו/או החל"ת:
עובדת בחופשת הלידה לא תפוטר במהלך 60 ימים שלאחר חופשת הלידה או החל"ת אלא באישור משרד התמ"ת. חשוב לציין,  כי ימי ההודעה המוקדמת לא יחושבו במניין 60 הימים.

למעסיק אין שיקול דעת האם להחזיר את העובדת בפועל לעבודה. תכלית ההוראה האוסרת פיטורים נועדה לאפשר לעובדת לשוב לעבודתה ולאפשר לה להשתלב מחדש במקום העבודה ולהוכיח את יכולותיה. לכן לאחרונה, קבע בית הדין כי מתן פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים אינו מספק וכי על המעסיק לאפשר לעובדת לשוב לעבודתה בפועל אם היא מעוניינת בכך.

> האמור לעיל הינו מאמר משפטי כללי ואין לראות בו או בתוכנו משום ייעוץ משפטי. 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

"רשימת מכולת" של זכויות העובד בעת סיום עבודתו

כולנו יודעים שכאשר מפטרים אותנו, החל מתום שנת עבודה ראשונה, אנו זכאים לפיצויי פיטורים אבל רבים מאתנו נוטים לשכוח, כי במהלך שנות עבודתנו נצברות לנו זכויות נוספות שבצדן, לעיתים, סכומי כסף לא מבוטלים. רגע לפני שסוגרים את הדלת, מומלץ לעבור על "רשימת המכולת" של הזכויות להן אנו זכאים עם תום תקופת העבודה ולבדוק: האם המעביד שלם לנו את כל המגיע לנו?

פיטורים בהריון

אחת מהתופעות היותר נפוצות שפוגעות בזכויות הנשים בעבודה היא הפיטורים בהריון. בישראל קיים חוק זכויות העובדים שמרכז בתוכו את מספר זכויות שמגנות על העובדים מפגיעה מיותרת או לא הוגנת.

האם אני זקוק לשירותי עורך דין בתחום דיני עבודה?

מאמר מידע אשר מסביר את חשיבות הפנייה לעורך דין בתחום דיני העבודה

האם זו חובה לתת הודעה מוקדמת על פיטורים לעובד?

מעמד של פיטורים הוא אינו מצב פשוט, אם ברמה הנפשית או אם ברמה המעשית. המפוטר, יצטרך לעמוד בסיטואציה, אשר בה עליו לקבל מגוון החלטות להמשך דרכו, כאשר חלק מהחלטות אלה, נוגעות לשימוש הזכויות החוקיות שלו. יש לציין, כי חוק הפיטורין הינו מושג כללי שכולל תחתיו חוקים שנוגעים לפיטורי עובדים כמו: פיצויי פיטורין, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ותקנות נוספות הנוגעות לנושאים אלה. 

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי