פורסם ב 9/6/2010 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד


                                         זכויות העובדת במהלך ההריון

מתי להודיע על ההריון? על העובדת להודיע למעסיקה על הריונה עד לחודש החמישי להריון. לפני כן, הודעה על ההריון נתונה לשיקול דעתה ואין חובה לעשות זאת.  חשוב להבין כי משנודע למעביד על הריונה של העובדת, הוא אינו רשאי להעסיקה בשעות נוספות, אלא אם נתנה הסכמתה בכתב, בצירוף אישור רפואי מתאים.

כמו כן, החל מהחודש החמישי להריון, המעסיק אינו רשאי להעסיק את העובדת בזמן המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעביד כי אינה מסכימה לכך.  לפני חודש חמישי, גם אם ידע המעסיק על הריונה של העובדת, הוא רשאי להעסיקה במועדים אלה.

איסור פגיעה בשכר או בהיקף משרה של עובדת הרה: למעביד אסור לפגוע בהיקף המשרה או בשכרה של עובדת בהריון, בגלל הריונה, אלא בהיתר מאת מטעם משרד התמ"ת. הוראות אלה חלות על עובדת קבועה, זמנית וכן על עובדת קבלן כח אדם, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות ששה חודשים.
 
היעדרות מהעבודה במהלך ההריון: אישה הרה, העובדת יותר מארבע שעות ביום, זכאית להיעדר עד 40 שעות בתשלום,  לצורכי בדיקות רפואיות, ובלבד שתציג אישורים רפואיים על כך. מי שעובדת עד ארבע שעות ביום, זכאית להעדר עד 20 שעות במשך חודשי הריונה.
 
מי שעברה הפלה או הפסקת הריון עד לשבוע 26 של ההריון, רשאית להיעדר מן העבודה שבוע לאחר ההפלה, אך לא יותר משישה שבועות, וזאת בהינתן  אישור רפואי, שמצב בריאותה בשל ההפלה מחייב זאת. היעדרות כזאת תנוכה מימי המחלה של העובדת. 
 
איסור פיטורים במהלך הריון: עובדת הרה, בין אם זמנית ובין אם קבועה וכן עובדת של קבלן כח אדם כגון חברות השמה, שהועסקה אצל אותו מעסיק למעלה מחצי שנה לא תפוטר ללא היתר משר העבודה. היתר לפיטורים לא ינתן אם הפיטורים הם "בקשר להריון". סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה יחשב כפיטורים לצורך עניין זה.

מי שהועסקה פחות מחצי שנה ופוטרה בגלל הריונה, תוכל לפנות בתביעה לבית משפט בגין היות הפיטורים מפלים. במקרים אלו, המעסיק אינו חייב בפניה למשרד התמ"ת על מנת לקבל תוקף לפיטורים. סיכויי תביעה כזו, תלויים רבות ביכולת ההוכחה כי אכן הפיטורים קשורים קשר ישיר להריון.

* מומלץ להשתמש במחשבון הריון על מנת שיהיה תיעוד לכל שלבי ההריון הכולל תאריכים.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

עו"ד דיני עבודה - ככה תמצאו את איש המקצוע הנכון

בשל הביקוש הרב בשנים האחרונות לעורכי דין בתחום, ישנם לא מעט עו"ד המציעים את שירותיהם לכל דורש - עם זאת, כדי לבחור בטובים ביותר יש לשים לב לכמה וכמה דגשים חשובים אותם ריכזנו עבורכם כאן.

דמי הבראה

דמי הבראה, הינו תשלום המשולם אחת לשנה, לכל עובד שכיר במדינה המועסק באותו מקום עבודה מעל שנה ללא תלות ביציאה בפועל לנופש או לחופשת הבראה.

דיני עמותות: מוסדות העמותה וסמכויותיהם; אחריות חברי הועד

במאמר זה נסקור את מוסדות העמותה וסמכויותיהם עפ"י חוק ונדון בהרחבה בסוגית אחריות ועד העמותה וחבריו.

האם אני זקוק לשירותי עורך דין בתחום דיני עבודה?

מאמר מידע אשר מסביר את חשיבות הפנייה לעורך דין בתחום דיני העבודה

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי