פורסם ב 9/6/2010 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד


                                         זכויות העובדת במהלך ההריון

מתי להודיע על ההריון? על העובדת להודיע למעסיקה על הריונה עד לחודש החמישי להריון. לפני כן, הודעה על ההריון נתונה לשיקול דעתה ואין חובה לעשות זאת.  חשוב להבין כי משנודע למעביד על הריונה של העובדת, הוא אינו רשאי להעסיקה בשעות נוספות, אלא אם נתנה הסכמתה בכתב, בצירוף אישור רפואי מתאים.

כמו כן, החל מהחודש החמישי להריון, המעסיק אינו רשאי להעסיק את העובדת בזמן המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעביד כי אינה מסכימה לכך.  לפני חודש חמישי, גם אם ידע המעסיק על הריונה של העובדת, הוא רשאי להעסיקה במועדים אלה.

איסור פגיעה בשכר או בהיקף משרה של עובדת הרה: למעביד אסור לפגוע בהיקף המשרה או בשכרה של עובדת בהריון, בגלל הריונה, אלא בהיתר מאת מטעם משרד התמ"ת. הוראות אלה חלות על עובדת קבועה, זמנית וכן על עובדת קבלן כח אדם, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות ששה חודשים.
 
היעדרות מהעבודה במהלך ההריון: אישה הרה, העובדת יותר מארבע שעות ביום, זכאית להיעדר עד 40 שעות בתשלום,  לצורכי בדיקות רפואיות, ובלבד שתציג אישורים רפואיים על כך. מי שעובדת עד ארבע שעות ביום, זכאית להעדר עד 20 שעות במשך חודשי הריונה.
 
מי שעברה הפלה או הפסקת הריון עד לשבוע 26 של ההריון, רשאית להיעדר מן העבודה שבוע לאחר ההפלה, אך לא יותר משישה שבועות, וזאת בהינתן  אישור רפואי, שמצב בריאותה בשל ההפלה מחייב זאת. היעדרות כזאת תנוכה מימי המחלה של העובדת. 
 
איסור פיטורים במהלך הריון: עובדת הרה, בין אם זמנית ובין אם קבועה וכן עובדת של קבלן כח אדם כגון חברות השמה, שהועסקה אצל אותו מעסיק למעלה מחצי שנה לא תפוטר ללא היתר משר העבודה. היתר לפיטורים לא ינתן אם הפיטורים הם "בקשר להריון". סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה יחשב כפיטורים לצורך עניין זה.

מי שהועסקה פחות מחצי שנה ופוטרה בגלל הריונה, תוכל לפנות בתביעה לבית משפט בגין היות הפיטורים מפלים. במקרים אלו, המעסיק אינו חייב בפניה למשרד התמ"ת על מנת לקבל תוקף לפיטורים. סיכויי תביעה כזו, תלויים רבות ביכולת ההוכחה כי אכן הפיטורים קשורים קשר ישיר להריון.

* מומלץ להשתמש במחשבון הריון על מנת שיהיה תיעוד לכל שלבי ההריון הכולל תאריכים.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מיהו עובד? מיהו מעביד (מעסיק)?

משפט העבודה נועד בראש ובראשונה להסדיר את היחסים שבין עובד למעביד. לשם הסדרת היחסים על מקרה ספציפי, עלינו לקבוע בראש ובראשונה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הצדדים שבמקרה. עבודה יכולה להתבצע בתבניות העסקה שונות; על ידי קבלן, משתתף חופשי (פרילנסר), בהתנדבות, באמצעות חברות כ"א, ועוד. תבנית המחייבת יחסי עובד מעביד איננה האופציה היחידה.

חופשה שנתית

זכות זו מהווה את אחת מהזכויות הסוציאליות לה זכאי כל עובד, יהא אשר יהא אופן העסקתו – עובד על בסיס חודשי, יומי, שעתי, עובד המועסק במשרה מלאה או חלקית, כולם זכאים לחופשה שנתית, כקבוע בחוק. חוק חופשה שנתית הוא אחד מחוקי המגן ועל זכות החופשה המוענקת בו לעובד, אין הוא יכול לוותר ולו אף באופן חלקי.

"רשימת מכולת" של זכויות העובד בעת סיום עבודתו

כולנו יודעים שכאשר מפטרים אותנו, החל מתום שנת עבודה ראשונה, אנו זכאים לפיצויי פיטורים אבל רבים מאתנו נוטים לשכוח, כי במהלך שנות עבודתנו נצברות לנו זכויות נוספות שבצדן, לעיתים, סכומי כסף לא מבוטלים. רגע לפני שסוגרים את הדלת, מומלץ לעבור על "רשימת המכולת" של הזכויות להן אנו זכאים עם תום תקופת העבודה ולבדוק: האם המעביד שלם לנו את כל המגיע לנו?

האם זו חובה לתת הודעה מוקדמת על פיטורים לעובד?

מעמד של פיטורים הוא אינו מצב פשוט, אם ברמה הנפשית או אם ברמה המעשית. המפוטר, יצטרך לעמוד בסיטואציה, אשר בה עליו לקבל מגוון החלטות להמשך דרכו, כאשר חלק מהחלטות אלה, נוגעות לשימוש הזכויות החוקיות שלו. יש לציין, כי חוק הפיטורין הינו מושג כללי שכולל תחתיו חוקים שנוגעים לפיטורי עובדים כמו: פיצויי פיטורין, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ותקנות נוספות הנוגעות לנושאים אלה. 

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי