פורסם ב 1/4/2023 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

בחודש ינואר 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. במאמר הבא נסקור על מי הוא חל וכן מהן חובות המעביד בהתאם לצו.

כל עובד, המועסק או שיועסק, בכל מקום עבודה, מגיל (21 לגבר, 20 לאישה), ועד לגיל פרישת חובה 67 (ובלבד שהעובד מקבל קצבה), שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, על פי בחירתו בכתב. עובד, בעת תחילת עבודתו, מחויב להודיע בכתב תוך 60 יום מתחילת עבודתו. באם לא יודיע למעביד על בחירתו כאמור, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה, מהמועד בו קמה לו זכאותו. הביטוח הפנסיוני יהיה ביטוח לקיצבה, ויכלול כיסויים גם למוות ולנכות באותה קופה או בקופות נפרדות. זכות הבחירה של העובד בכל הסדר אחר מכוח הוראות החוק תישמר. עובד, שיתקבל לעבודה, כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להפרשות כבר מתחילת עבודתו והביצוע בפועל יהיה רטרואקטיבי, לאחר שלושה חודשי עבודה, או מתום שנת המס, המועד המוקדם מבינהם. צו ההרחבה לא יחול על מי, שבמועד הקובע (1 בינואר 2008 או מועד תחילת עבודתו של העובד, המאוחר בינהם) או לאחריו מבוטח, או שהמעביד מחויב לבטחו מכוח אחד מאלה:

1. הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי, מנהג, נוהג, צו הרחבה קיים או עתידי ו/או דין, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופ"ג, לרבות קרן פנסיה, עומד על לפחות 17.5% משכר העובד.

2. הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל ביטוח למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ובלבד ששיעור ההפקדות עומד על לפחות 5% תגמולים - חלק מעביד; 5% תגמולים - חלק עובד; 5% - חלק מעסיק לפיצויי פיטורין.

3. הסכם לביטוח פנסיוני, כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד; 6% תגמולי מעביד), או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיית פנסיה ותיקה.

4. הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני, ו/או כל שילוב בינהם), כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 10% משכרו (5% - תגמולי עובד; 5% - תגמולי מעביד).

5. הסכם לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית, המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, ובלבד שמדובר בהסדר מיטיב על ההסדר הקבוע בצו ההרחבה.

בנוסף, צו ההרחבה לא יחול על מי, שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה. על מעביד, כאמור בסעיפים 3-4 לעיל, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורין", כקבוע בצו ההרחבה. השכר המבוטח יהא שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים. תקרת השכר המבוטח תעמוד על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך.

החל מיום 1 בינואר 2013 שיעור ההפרשות מהשכר יהיו כדקלמן:
הפרשות מעביד - 5%;
הפרשות עובד - 5%;
הפרשות מעביד לפיצויים - 5%, כך שסה"כ ההפרשות מהשכר יסתכמו לכ-15% משכרו של העובד.

תשלומי המעביד לפי הצו לפיצויי פיטורים, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. תשלומים אלה לא יהיו ניתנים להחזרה למעביד למעט במקרים המפורטים בצו ההרחבה. מעביד יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד לשיעור של 8.33% לקופת גמל איישת לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. מעביד, שלא העביר תשלומים כאמור, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים. צו ההרחבה לא יפגע ו/או יגרע מזכויות עובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב במועד הקובע. כמו כן, צו ההרחבה, לא יפגע בזכותו של עובד, שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיונים, כספים לקופת גמל, קרן השתלמות או כל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.

>> המאמר באדיבות צוות האתר z-stern.com שטרן ושות' רואי חשבון - משרד רו"ח המוביל בצפון

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

עברתם תאונת דרכים? הנה מה שאתם חייבים לדעת

לא נעים לעבור תאונת דרכים, ונקווה ששלומכם בטוב, אך יש מספר דברים שחובה עליכם לדעת מבחינה משפטית  - כנסו לקרוא!

למה כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין פשיטת רגל?

עומדים בפני פשיטת רגל ושוקלים לעשות את התהליך לבדכם כדי לחסוך בהוצאות? הנה מה שחשוב שתקראו!

ביקורות פנים

תמיד שאלתם את עצמכם מה היא ביקורת פנים? בואו לקרוא על החוק, אילו שירותים יש בתחום ומה עומק הידע הנדרש.

שאלות ותשובות בנושא אובדן כושר עבודה

ישנם סוגי ביטוחים רבים הנותנים כיסוי ביטוחי למקרה פגיעה כזו או אחרת ואף חו"ח מוות. אחד מהביטוחים הרבים והנפוצים בשוק היום הינו ביטוח אובדן כושר עבודה

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי