פורסם ב 9/1/2009 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

הפער משמעותי וגבוה ביותר. אין כמעט להשוות בין המזונות הנמוכים ביותר אשר קובע בית הדין הרבני עבור ילדים קטינים לבין אלה אשר קובע בית המשפט האזרחי. ויותר מזה, בית הדין הרבני נוהג להצמיד את הסכום למדד השכירים, אשר אינו משתנה כמעט לאורך השנים, ובכך נשחק הסכום, הנמוך מלכתחילה. לעומתו, בית המשפט מצמיד את סכום המזונות למדד המחירים לצרכן ובכך מותיר את הסכום עדכני. אין איפוא, פלא, כי כל אחד מהצדדים, הבעל והאשה ירצה למשוך את הדיון לכיוון שלו. אנשים כבר מודעים, פחות או יותר, למצב המשפטי הקיים לפיו קיים מירוץ בין הבעל לאשה, מי מקדים את מי, כאשר קיימת סברה בציבור הרחב כי לגבר עדיף לפנות לבית הדין הרבני ולאשה עדיף לפנות לבית המשפט. 

סברה זו אינה נכונה בהכרח והכל תלוי במקרה הספציפי וקיימים אף מצבים בהם לאשה עדיפות לפנות לבית הדין הרבני דווקא ולהשיג שם יתרונות גבוהים הרבה יותר מאשר בבית המשפט האזרחי. מכל מקום, אשר למזונות הילדים, זהו ענין שבו המירוץ הזה בין הסמכויות אינו מתקיים. אין זה משנה כלל אם הבעל הזדרז והגיש תביעתו לבית הדין הרבני. ואין זה משנה אם האשה הקדימה והגישה תביעה למזונות הילדים בבית המשפט. ממילא, על פי החוק, מזונות הילדים יידונו וייקבעו על ידי בית המשפט דווקא ולא על ידי בית הדין הרבני. (אלא אם כן, מסכימה האשה כי בית הדין הוא זה אשר יקבע את המזונות). ואולם, כל עוד אין הסכמה של האשה, וגם אם הבעל מגיש תביעתו ראשון לבית הדין הרבני, אין הוא קונה בכך כל יתרון בכל הנוגע למזונותיהם של הילדים. בכל מצב, בכל זמן, זכאית האשה לפנות לביהמ"ש כי יפסוק את המזונות. אגב, כך גם בכל הנוגע לשינוי סכומי המזונות בכל זמן נתון. אם ביהמ"ש פסק מזונות מסוימים ולאחר תקופה של מספר שנים, הגיש הבעל תביעה להפחתה, או שמא האשה הגישה תביעה להגדלה, אלה יידונו גם בבית המשפט אשר קבע את המזונות ההתחלתיים. הנה כי כן, מסתבר כי בנושא של מזונות ילדים – קיימת וודאות בכל הנוגע לערכאה אשר תדון, תברר ותתן את החלטתה.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

גישור גירושין

מהו גישור גירושין? למי מתאים גישור גירושין? היכן ניתן למצוא מגשר גירושין? על כל שאלות ואלו ועוד ננסה לענות בסיקור המיוחד הבא שלפניכם.

איך להתגרש מהר - המדריך המלא

איך מתגרשים מהר ובצורה נכונה? המאמר הבא יעזור לכם להתגרש בצורה המהירה ביותר תוך שמירה על זכויותיכם לפי החוק.

אסטרטגיה נכונה היא שם המשחק

כאשר אינך מצליח להשיג את המטרה שלך ב"דרך המלך", היינו באמצעים הפשוטים והסטנדרטיים, הפתרון יגיע בדרך כלל ממקום אחר ובלתי צפוי. במצב דברים בו אדם מתעקש להמשיך בדרכו ולוחץ באותו כיוון, הוא ייתקל בקיר ויינזק. אז, גם, ככל שהזמן חולף, הנזק הולך ומתגבר וכך גם משאבי הנפש הולכים ואוזלים. אז מה עושים? ראשית,

הענקת מתנה/כספים לאחר המוות - אך ורק בדרך של צוואה

על פי החוק במדינתנו, הדרך הבלעדית לחלק רכוש לאחר המוות, הינה על דרך של צוואה בלבד. אדם אשר מבטיח או מתחייב כי לאחר מותו, הכספים יועברו למאן דהוא, הבטחה זו אין לה כל תוקף. כך גם, אם אדם שומר כספים לטובת אחר, כדי שאלה יעברו לאחר אחרי מותו, גם אז, אם אותו אדם אינו נותן הוראה מפורשת בענין זה בצוואה, הרי שאין לכוונתו כל תוקף ואי אפשר לקיימה

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי