פורסם ב 31/10/2015 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד


חופשת הקיץ בעיצומה ובני נוער רבים מנצלים את הזמן הפנוי כדי לצאת לעבודה במקומות השונים ברחבי הארץ. כמו על העובדים הבוגרים, כך גם על בני הנוער חלים דיני עבודה שונים המסדירים את תנאי העסקתם של בני הנוער ומגנים עליהם מניצול ותשלום לא הוגן. דיני עבודה הקשורים לבני נוער מוסדרים בחוק הנקרא "חוק עבודת הנוער" (התשי"ג-1953), הקובע הוראות ברורות לדרך העסקתם של בני נוער תוך הטלת קנסות ועונשים למעסיקים אשר יפרו הוראות אלו. החוק קובע את הגבולות המותרים להעסקת בני נוער הכוללים את גיל המינימום, שעות עבודה, הפסקות, עבודה בשעות הלילה, שכר מינימום, מיסים ועוד. כמו כן קובע החוק את העונש הצפוי למי שמעסיק קטין בניגוד להוראות החוק.

גיל העסקת בני נוער ושכר מינימום לשעה

הגיל המינימאלי שבו מותר להעסקת בני נוער בזמן חופשה מהלימודים הוא גיל 14, כאשר מגיל 15 אין הגבלה של העסקה לזמן החופשה בלבד. החוק מוסיף וקובע, כי אין להעסיק נער בעבודה אשר מסוכנת ועלולה להזיק לבריאותו זאת גם לאחר שמלאו לו 15 שנה וכבר לא חל על הנער חוק לימוד חובה. התשלום לבני נוער עובדים נמוך משכר המינימום לבגיר בשיעורים של 60% עד 83% , וזאת כדי ליצור תנאים נוחים יותר למעסיקים עבור העסקת בני נוער, שעומדים בתחרות מול עובדים מבוגרים בעלי יכולות פיזיות גבוהות יותר. השכר מתחלק לפי גילאים, כאשר עד גיל 16 שכר המינימום לשעה הוא 70% משכר המינימום לבוגר, מגיל 16 עד 17 75% משכר המינימום ובין גיל 17 ל 18 83% מהשכר לבוגר. תשלום לחניך אשר מתאים להגדרת חוק החניכות, ובאישור משרד התמ"ת יהיה 60% משכר המינימום. כמו כן, לעובדים גלובאליים ישולם שכר חודשי על פי אותו יחס משכר המינימום המגיע לעובד בוגר.

אישורים להעסקת בני נוער ושעות עבודה

העסקת בני נוער דורשת אישורים מיוחדים שאינם חלים על העסקת בגיר. על המעביד לדרוש מבני הנוער להצטייד בפנקס עבודה אשר מונפק להם בלשכת העבודה. כדי להוציא את פנקס העבודה יש להצטייד באישור רפואי מרופא המשפחה ובשתי תמונות. פנקס העבודה נשמר במקום העבודה, במקרים של עבודות מסוג מסוים יש לבקש אישור רפואי של רופא המשפחה. רישום שעות עבודה חייב להיעשות באמצעים מכאניים או אלקטרוניים ובמקרה והרישום נערך ידנית הוא מחייב אישור חתום על ידי הנער/ה והמעביד. חוק עבודת הנוער אוסר העסקת בני נוער מתחת לגיל 16 בשעות הלילה המוגדרות מ22:00 ועד 08:00 ומגיל 16 ועד 18 בין השעות 22:00 ועד 06:00. המעסיק חייב לתת לבני הנוער המועסקים אצלו הפסקה בת 45 דקות לפחות במשך יום עבודה ובכלל זה תהיה הפסקה אחת של חצי שעה רצופה. ההפסקה תינתן לבני נוער המועסקים מעל ל-6 שעות עבודה ביום ותהיה על חשבון זמנם החופשי. על פי החוק אין להעסיק בני נוער יותר מ-8 שעות ביום ו40 שעות בשבוע, אם כי קיימת אפשרות לעבוד 9 שעות ביום אם שבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות בסך הכול, וכן אין להעסיקו ביום המנוחה שלו.

תנאים סוציאלים נלווים:

בני נוער זכאים לכל התנאים הסוציאלים הקבועים בחוקי העבודה, כגון: דמי נסיעות, חופשה ותשלום בגין ימי התלמדות, בנוסף, חל איסור להטיל על בני נוער קנסות ועונשים הגורמים לפגיעה בשכרם. 

באם יש לכם שאלות בנושא אני מזמינה אתכם להכנס לפורום שלי, פורום דיני עבודה, ואשמח לענות על שאלותיכם.

עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

זכויות העובד בסיום עבודתו - פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים, הינה מזכויות היסוד השמורות לעובד המפוטר לאחר שעבד שנה באותו מקום עבודה. אולם, זכות זאת הורחבה והוחלה על מקרים רבים נוספים המקנים גם לעובד שלא פוטר בפועל את הזכות לפיצויים. הדיון בשאלה מי זכאי לפיצויי פיטורים הינו רחב ביותר. במאמר זה נביא סקירה כללית של הזכות לפיצויי פיטורים ואופן חישוב הסכום לפיצויים.

חוק הודעה לעובד – תיקון מס' 6 תשע"ד

כיצד תגנו על זכויותיכם במקום עבודה חדש? אילו סעיפים חשובים צריכים להיות רשומים בחוזה החתום בין שני הצדדים? לפניכם סיקור מיוחד שיסייע לכם בנושא.

דיני עבודה- גם במגזר הציבורי

בגופים ציבוריים חל איסור על העסקת בן משפחה ללא מכרז, וזאת לצורך מניעת ניגוד עניינים. אולם, כאשר מתרחש אירוע כזה, נשאלת השאלה על מי האחריות להסדיר את סוגיית ניגוד העניינים?

דיני עמותות: מוסדות העמותה וסמכויותיהם; אחריות חברי הועד

במאמר זה נסקור את מוסדות העמותה וסמכויותיהם עפ"י חוק ונדון בהרחבה בסוגית אחריות ועד העמותה וחבריו.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי