פורסם ב 9/6/2010 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד


כולנו יודעים שכאשר מפטרים אותנו, החל מתום שנת עבודה ראשונה, אנו זכאים לפיצויי פיטורים אבל רבים מאתנו נוטים לשכוח, כי במהלך שנות עבודתנו נצברות לנו זכויות נוספות שבצדן, לעיתים, סכומי כסף לא מבוטלים. רגע לפני שסוגרים את הדלת, מומלץ לעבור על  "רשימת המכולת" של הזכויות להן אנו זכאים עם תום תקופת העבודה ולבדוק:  האם המעביד שלם לנו את כל המגיע לנו?
 
ראשית דבר -  הזכות לשימוע
עובד זכאי בטרם יסיים את עבודתו, לשמוע באופן ישיר מהן טענות המעסיק אשר בעטיין הוא מפוטר והמעסיק מחויב לאפשר לעובד להבהיר את עמדתו למול טענות המעסיק.  כיום הזכות לשימוע מחייבת כל מקום עבודה.

הודעה מוקדמת לפיטורים:
מטרתה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד המפוטר למצוא עבודה אחרת, ובמקרה של התפטרות, לאפשר למעביד למצוא עובד מחליף.

עפ"י החוק, כל עובד לפני פיטורים זכאי להודעה מוקדמת, וכן כל עובד שמתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת למעסיקו. טעות נפוצה היא לחשוב, שמשך ההודעה המוקדמת היא, בכל מקרה, חודש ימים. משך ההודעה תלוי בסוג המשרה של העובד ובותק שלו,  ובמקרים רבים, משך ההודעה נמוך מחודש ימים.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעביד לוותר על שירותיו של העובד ולשחרר אותו מעבודתו. מעביד שבחר כך, עדיין יהיה חייב בתשלום שכר בגין תקופה זו, אך לא יהיה חייב במתן ההטבות הנלוות לשכר, לדוגמא;  רכב צמוד.
 
ומה קורה עם ימי החופשה שצבר העובד במהלך תקופת עבודתו?
בחוק חופשה שנתית, נקבע מינימום לו זכאי כל עובד, אשר גדל עם הותק. ככלל, לא ניתן לצבור חופשה. אולם, בהסכמת המעביד, יכול העובד לצבור ימי חופשה בהתאם למגבלות הקבועות בחוק.
עם סיום יחסי העבודה, עומדות בפני העובד שתי אופציות:
הראשונה, ניצול ימי החופשה המגיעים לו ע"י נטילת החופשה.
האפשרות השניה היא - פדיון ימי החופשה המחושב על בסיס שוויו האחרון של יום עבודה במכפלת ימי החופשה שטרם נוצלו. 

דמי הבראה:   
כל עובד ובכל עבודה, כולל מלצרות או משק בית, זכאי לדמי הבראה שנתיים. מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם תלוי בוותק שלו ובאחוז המשרה.  עובד זכאי לדמי הבראה החל מתום שנת עבודתו הראשונה. לכן, אם הסתיימו יחסי העבודה בטרם חלפה שנת עבודה אחת, לא יהיה העובד זכאי לתשלום דמי הבראה. חשוב לזכור כי לאחר סיום העבודה, ניתן לתבוע דמי הבראה שלא שולמו רק בגין השנתיים האחרונות לעבודה.

בנוסף מומלץ:
ללא קשר לסיום יחסי העבודה, אך עוד יותר חשוב לבדוק ערב הפרידה, שבמהלך תקופת העבודה הועברו לכל הגורמים כל הסכומים שנוכו משכרך:  מס הכנסה ותשלום למוסד לביטוח לאומי. כמו כן, בדוק כי שולמו לך דמי נסיעה, גמול שעות נוספות, תשלום בגין עבודה בשבתות וחגים ובגין ימי אבל.
 
ומה לא מגיע לעובד המפוטר?
עובד אינו זכאי על פי חוק לפדיון ימי מחלה  והחוק גם אינו מעניק לעובדים זכויות גמל או פנסיה למי שהועסקו פחות מ-9 חודשים.

רשימה הזו, היא רשימה כללית של חובת המעביד כלפיך במהלך תקופת העבודה ובסיומה. המעביד לא יכול לצמצם את זכויותיך ותמיד מומלץ לוודא כי אכן הן ניתנות לך במלואן. ברור כי במשק נהוגים הסכמי עבודה המיטיבים עם העובד מעבר למינימום. גם חוזה אישי בינך לבין המעביד יכול רק להיטיב את מצבך ואינו יכול להתנות על החוק.

האמור לעיל הינו מאמר משפטי כללי ואין לראות בו או בתוכנו משום ייעוץ משפטי. לקבלת ייעוץ משפטי פרטני אנא פנו אלינו למשרדנו בטל: 03-5444860.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

דיני עמותות: מוסדות העמותה וסמכויותיהם; אחריות חברי הועד

במאמר זה נסקור את מוסדות העמותה וסמכויותיהם עפ"י חוק ונדון בהרחבה בסוגית אחריות ועד העמותה וחבריו.

זכויות עובדים במצב של הרעת תנאים

חשוב שכל עובד בישראל ידע את זכויותיו השונות ובמיוחד במקרים כמו הלנת שכר לאורך זמן, ירידה בשכר ופגיעה ביחסי עובד-מעביד בהם גורעים חלק מתנאי עבודתו - להלן סיקור מיוחד בנושא.

זכויות העובדת לאחר לידה

בחוקי העבודה מוקדש מקום נרחב לנושא זכויותיהן של נשים עובדות המצויות בעיצומו של המסע להורות. לפניכם סדרת מאמרים העוסקת בזכויות הנשים העובדות המצויות במעגל הפוריות (לפני הריון, במהלכו ולאחר הלידה). זכויותיהן של נשים לאחר לידה מוסדרות בחוק עבודת נשים ובחוק הביטוח הלאומי. במאמר זה נסקור את הסדרים וההגנות שמקנה החוק ליולדת.

דיני עמותות: תקנון עמותה

תקנון עמותה הינו בראש ובראשונה חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. לתקנון עמותה משמעויות רבות וחלות עליו הוראות ספציפיות להן מוקדש פרק מיוחד בחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"). במאמר זה נדון בתוקפו של התקנון, מגבלותיו וחשיבותו.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי