פורסם ב 12/3/2016 ע"י

התחום של צוואות, עזבונות וירושות הוא אחד התחומים המורכבים במשפט. על אחת כמה וכמה, כיום, עם מורכבות החברה המודרנית והמשפחות החדשות. 
 
אדם אשר מעונין לכתוב צוואה, מן הראוי כי יעזר בשירותיו של עורך דין לענייני צוואות ויקבל יעוץ מקיף, בין ביחס לשאלות שיש לו, אם יש לו, ובין על מנת לקבל מידע ביחס לשאלות שאפילו אינו יודע לשאול.  

ישנם אנשים הסבורים כי הדבר פשוט מאד. הם בסך הכל מעוניינים כי רכושם יחולק באופן פשוט, נניח – לילדיהם בחלקים שווים ביניהם. האמנם, פשוט? יש לבדוק על איזה רכוש מדובר; יש לבדוק את היבטי המס, אולי כדאי לבצע תכנון מס מראש ולחסוך הוצאות של ממש ליורשים; יש לבדוק האם אותו רכוש שאני מבקש להוריש, הוא באמת שלי ואין לי בו שותפים.  כך למשל, לא בהכרח הרישום משקף את הזכויות בפועל, בפרט אם המדובר באדם שהוא נשוי, או ידוע בציבור. הרי על פי החוק, זוג נשוי שנים רבות, הורים לילדים, בד"כ הרכוש שנצבר במהלך שנות הנישואין שלהם, הינו משותף, ללא כל קשר לאופן רישומו בפועל. כך, דירת מגורים של הצדדים; כך, כספים בחשבונות בנק, ללא כל קשר לבעלות ו/או השייכות על חשבון הבנק. אותו אדם, שיערוך צוואה ויוריש את רכושו לילדיו, לא ברור מהו אותו רכוש ומה כולל אותו רכוש. ומאד ייתכן כי למעשה בבעלותו רק חצי מהרכוש. עצם קיומה של הצוואה, לא מרפא נתונים אלה.

אם אכן, אותו אדם סבור שהרכוש הוא שלו בלבד, מן הראוי שיערוך הסכם ממון בינו לבין אשתו או בת זוגו, ככל שהדבר אפשרי, ומוסכם על דעת בני הזוג, במסגרתו ייקבע איזה רכוש שייך לו בלבד.  נקודת המוצא היא כי אדם יכול לצוות ולהוריש רק את מה שיש לו, רק את מה ששלו. עצם ההצהרה בצוואה, כי רכוש ספציפי הוא שלו, אין בה כדי לשייך את אותו רכוש אליו.

כאמור, אשר לשאלות של מיסוי. יש לתת את הדעת, איזה רכוש רשום כבר על שם היורשים, למשל; האם יש להם חובות; למשל, אם לאדם 2 דירות ו-2 ילדים, עדיף לייחד כל דירה לילד ולא לחלק את שתי הדירות לשני הילדים. כך, יהא עליהם לבצע העברות של הזכויות מהאחד לשני, ולבצע עסקאות הכרוכות במס. לעומת מצב שבו זוכה כל ילד בדירה נפרד, ועצם הזכייה, עצם ההורשה אינה מחויבת במס.

אלה היו מספר מילים על ההכרח בקבלת יעוץ טרם עריכת צוואה, שנחשב כיום מסמך משפטי לכל דבר ועניין.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

הייתכן כי רכוש של מצווה יחולק בניגוד גמור לצוואתו?!

אדם עורך צוואה והולך לישון בשקט כשהוא בטוח לחלוטין כי הוראותיו אשר כל כך הקפיד לחשוב עליהם ולרשום אותם באופן ברור ומפורש – יקוימו לאחר פטירתו. ובכן, בדרך כלל, אם אין בעיות מיוחדות, אכן כך הם פני הדברים. ואולם, במקרה שהתרחש לאחרונה והגיע לכתלי בית המשפט, נקבע כי על אף הצוואה, הרכוש יתחלק בין כל הילדים ולא רק ילד אחד כפי שהורה המצווה.

איזה פתרון תעודת זוגיות מציעה ולמי הוא מתאים?

העשורים האחרונים יצרו בפני הרשויות הדתיות אתגר שלא הכירו בעבר: בני זוג ששניהם בני אותו מגדר, כהן וגרושה, בני זוג שיהדותו של אחד מהם איננה חד משמעית וכד'. כתוצאה מכך, זוגות שאינם רוצים או אינם יכולים למסד את זוגיותם בדרך שאיננה דתית, נתקלו בקושי למסד את יחסיהם - על רקע אתגרים וצרכים אלו נולדה תעודת הזוגיות.

ייפוי כח מתמשך - "רצונו של אדם כבודו"

תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות חולל מהפך ומאפשר לכל אחם בגיר למנות אדם שיקבל החלטות עבורו כשזה לא יוכל לקבלם עבורו בעצמו

מיהו הידוע בציבור? היש הגדרה ברורה?

בתרבות של ימינו, מתפתחות מערכות יחסים שונות, ללא נישואין, ביניהם ידועים בציבור. אנחנו משתמשים במושג הזה ורבים אינם יודעים בוודאות, מה זה אומר. רבים שואלים באיזו נקודת זמן ניתן לכנות אותם ידועים בציבור? האם בני הזוג חייבים להתגורר יחד כדי להיחשב כידועים בציבור? האם חייבים לנהל חשבונות משותפים? האם יש פרמטרים קבועים לענין זה? ובכן, אין חקיקה מסודרת בענין הזה, עד היום, ולמעשה החוקים השונים תוקנו, על הדרך, והוספו סעיפים המגדירים את התא המשפחתי החדש הזה. אבל – כל חוק נותן הגדרה משלו, לפי האוריינטציה שלו.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי