פורסם ב 12/3/2016 ע"י

התחום של צוואות, עזבונות וירושות הוא אחד התחומים המורכבים במשפט. על אחת כמה וכמה, כיום, עם מורכבות החברה המודרנית והמשפחות החדשות. 
 
אדם אשר מעונין לכתוב צוואה, מן הראוי כי יעזר בשירותיו של עורך דין לענייני צוואות ויקבל יעוץ מקיף, בין ביחס לשאלות שיש לו, אם יש לו, ובין על מנת לקבל מידע ביחס לשאלות שאפילו אינו יודע לשאול.  

ישנם אנשים הסבורים כי הדבר פשוט מאד. הם בסך הכל מעוניינים כי רכושם יחולק באופן פשוט, נניח – לילדיהם בחלקים שווים ביניהם. האמנם, פשוט? יש לבדוק על איזה רכוש מדובר; יש לבדוק את היבטי המס, אולי כדאי לבצע תכנון מס מראש ולחסוך הוצאות של ממש ליורשים; יש לבדוק האם אותו רכוש שאני מבקש להוריש, הוא באמת שלי ואין לי בו שותפים.  כך למשל, לא בהכרח הרישום משקף את הזכויות בפועל, בפרט אם המדובר באדם שהוא נשוי, או ידוע בציבור. הרי על פי החוק, זוג נשוי שנים רבות, הורים לילדים, בד"כ הרכוש שנצבר במהלך שנות הנישואין שלהם, הינו משותף, ללא כל קשר לאופן רישומו בפועל. כך, דירת מגורים של הצדדים; כך, כספים בחשבונות בנק, ללא כל קשר לבעלות ו/או השייכות על חשבון הבנק. אותו אדם, שיערוך צוואה ויוריש את רכושו לילדיו, לא ברור מהו אותו רכוש ומה כולל אותו רכוש. ומאד ייתכן כי למעשה בבעלותו רק חצי מהרכוש. עצם קיומה של הצוואה, לא מרפא נתונים אלה.

אם אכן, אותו אדם סבור שהרכוש הוא שלו בלבד, מן הראוי שיערוך הסכם ממון בינו לבין אשתו או בת זוגו, ככל שהדבר אפשרי, ומוסכם על דעת בני הזוג, במסגרתו ייקבע איזה רכוש שייך לו בלבד.  נקודת המוצא היא כי אדם יכול לצוות ולהוריש רק את מה שיש לו, רק את מה ששלו. עצם ההצהרה בצוואה, כי רכוש ספציפי הוא שלו, אין בה כדי לשייך את אותו רכוש אליו.

כאמור, אשר לשאלות של מיסוי. יש לתת את הדעת, איזה רכוש רשום כבר על שם היורשים, למשל; האם יש להם חובות; למשל, אם לאדם 2 דירות ו-2 ילדים, עדיף לייחד כל דירה לילד ולא לחלק את שתי הדירות לשני הילדים. כך, יהא עליהם לבצע העברות של הזכויות מהאחד לשני, ולבצע עסקאות הכרוכות במס. לעומת מצב שבו זוכה כל ילד בדירה נפרד, ועצם הזכייה, עצם ההורשה אינה מחויבת במס.

אלה היו מספר מילים על ההכרח בקבלת יעוץ טרם עריכת צוואה, שנחשב כיום מסמך משפטי לכל דבר ועניין.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מה בין הסדרי הראיה לתשלום המזונות בהסכם גירושין?

תשלום המזונות הינו חיוב כספי, כלכלי ומתחדש מדי חודש בחודשו ולא ניתן להימלט ממנו. המדובר בחיוב המקבל תוקף של פס"ד. ועוד – החיוב הינו בין האב לבין האם. האב חייב לשלם את המזונות לידיה של האם – עבור הילדים. מאידך, הסדרי הראיה, הם במישור אחר לגמרי. המדובר, אמנם גם בהתחייבות כלשהי, שנוטל על עצמו האב, בין במסגרת הסכם הגירושין ובין באמצעות פסק דין עצמאי, ואולם זו התחייבות אשר נתפסת יותר במישור המוסרי, הערכי. ועוד – היא חלה במערכת היחסים בין האב לבין ילדיו. זו לכאורה התחייבות של האב כלפי ילדיו. אם כך, מדוע שיהיה קשר בין השניים?

הענקת מתנה/כספים לאחר המוות - אך ורק בדרך של צוואה

על פי החוק במדינתנו, הדרך הבלעדית לחלק רכוש לאחר המוות, הינה על דרך של צוואה בלבד. אדם אשר מבטיח או מתחייב כי לאחר מותו, הכספים יועברו למאן דהוא, הבטחה זו אין לה כל תוקף. כך גם, אם אדם שומר כספים לטובת אחר, כדי שאלה יעברו לאחר אחרי מותו, גם אז, אם אותו אדם אינו נותן הוראה מפורשת בענין זה בצוואה, הרי שאין לכוונתו כל תוקף ואי אפשר לקיימה

4 דברים שרצוי לדעת על משמורת ילדים

מדריך מיוחד בנושא משמורת ילדים - על סוגי משמורת ילדים, ההשפעה של המשמורת על גובה המזונות, שינוי של משמורת הילדים ועל החשיבות שבייעוץ וסיוע של עורך דין מנוסה בתחום. 

דיני משפחה: כיצד גובים חוב מזונות?

קיומו של פסק דין הקובע את חיובו של אב במזונות ילדיו, הוא נחמד. אך לא תמיד הוא מספק. אם האב בוחר שלא לקיים את פסק הדין ולא לשלם את המזונות, או לשלם באופן חלקי, יש צורך לקום ולעשות מעשה ולנקוט בפעולות אשר יביאו לידי גביית הכספים. רבים סבורים כי מערכת ההוצאה לפועל הקיימת בארץ, היא כזו שפועלת מעצמה ודואגת לגביית הכספים.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי