פורסם ב 6/1/2017 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

במאמר זה אסקור, בקצרה, הסוגיה של קבלת פטור מתשלום ארנונה ביחס לנכסי מקרקעין, במיוחד כאלו המהווים דירת מגורים, אשר לא נעשה בהן שימוש (דירות שאינן מאוכלסות).

ככלל, סוגיית השימוש, החזקה וההנאה מנכס מקרקעין, כדוגמת דירה, אינה מעלה ו/או מורידה מהחובה החוקית לתשלום חיובי הארנונה השוטפים בגינה לרשות המקומית. הווה אומר, כי גם ביחס לנכס מקרקעין כמו דירה ריקה שלא נעשה בה (כולה/חלקה) שימוש כל שהוא, עדיין יש לשלם את הארנונה. עם זאת, החוק קובע מספר מקרים בהם ניתן לקבל פטורים מיוחדים בגין חיובי ארנונה, כפי שנסביר להלן.

פטור מארנונה בגין דירה ריקה:

עסקינן בהנחה מארנונה בגין נכס מקרקעין המהווה דירה, אשר לא נעשה בה שימוש כל שהוא, ובלבד שהינה ריקה מכל אדם וחפץ. הנחה זו הינה בשיעור של 100% וחלה על כל שטח הדירה (כלומר, אין צורך לשלם ארנונה בכלל), וזאת ניתן לקבל אך ורק לתקופה קצובה ומוגבלת של עד 6 חודשים. חשוב לדעת, כי המדובר בפטור חד-פעמי מארנונה, כלומר, בעל הנכס (שהדירה על-שמו בלשכת רישום המקרקעין) רשאי לנצלו אך ורק פעם אחת (וכך גם לגבי בעלים עתידי, וכן הלאה).

על-מנת שתוכלו לקבל את הפטור האמור, יש לפנות אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית הרלבנטית ולהגיש בקשה מתאימה ובמסגרתה להצהיר, כי הדירה אכן ריקה לחלוטין בתאריכים הרלבנטיים. לשם כך, בדרך-כלל, הרשויות המקומיות ידרשו מכם להמציא תצהיר חתום, הערוך ומאומת בפני עורך דין דיני מקרקעין

לתשומת לב, בעקרון, הנחה כאמור אינה ניתנת באופן רטרואקטיבי, כלומר יש לפנות אל הרשות המקומית ולבקש מראש את הפטור. כמו כן, הרשות המקומית רשאית לשלוח פקח מטעמה, כדי לוודא שאכן נכס המקרקעין הינו ריק לגמרי, ולכן חשוב להקפיד שאכן לא יהיו בדירה חפצים ו/או רהיטים כלשהם.

פטור מארנונה עקב שיפוץ הדירה:

ניתן לקבל פטור מארנונה גם במהלך תקופה בה מבוצעים שיפוצים יסודיים בדירה, אשר אינם מאפשרים לכם להשתמש בה למגורים. על-מנת לקבל את הפטור, יש לפנות אל הרשות המקומית ולבקש פטור, בנוהל בדומה למפורט לעיל, כאשר, במקרה זה, בעקרון (ולהבדיל מהפטור הקודם), הפטור אינו מוגבל בזמן.

פטור בגין נכס שאינו ראוי למגורים:

סעיף 330 לפקודת העיריות, קובע כך: "נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעירייה הודעה על כך בכתב, ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים". עינינו הרואות, כי פטור זה מארנונה אינו קצוב בזמן.

עד לאחרונה, הפסיקה בישראל אימצה לענין זה את מבחן "הכדאיות הכלכלית", כלומר, ניתן לקבל פטור מארנונה אך ורק אם עלות שיפוץ נכס מקרקעין והעמדתו מחדש, כך שיהיה ראוי שוב למגורים ו/או שימוש, הינה סבירה מבחינת כדאיות כלכלית אובייקטיבית. כמובן שכדאי לקחת בחשבון גם הוצאות תחזוקה נוספות, הוצאות ביטוח דירה וכו'...

במסגרת בר"מ 5711/06 חברת המגרש המוצלח בע"מ נ' עיריית תל-אביב-יפו / מנהל הארנונה, השופטת מרים נאור קבעה, כי אין להחיל את המבחן האמור, וכי די כי נכס מקרקעין אינו בשימוש ואין יושבים בו, מבלי להידרש לסוגיית עלות ההשקעה הנדרשת בו, שטאחת תהא פגיעה בזכות הקניין של בעלי הנכס. יחד עם זאת, ציינה, כי לא כל בניין שהינו מוזנח הינו באופן אוטומטי "אינו ראוי לשימוש", אלא יש להוכיח נזק משמעותי לבנין בבחינת "ניזוק במידה שלא ניתן לשבת בו", לפי כל סיווג חוקי לפי חוק התכנון והבניה.

עד כאן הסקירה. לתשומת לב, מאחר וחוקי הארנונה מורכבים,
מומלץ להיוועץ עם עורך דין המומחה למקרקעין ומיסוי מקרקעין לגבי כל מקרה לפי נסיבותיו, טרם נקיטת כל פעולה.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מדוע חשוב לקבל ליווי עורך דין ברכישת דירה במגדלי גינדי תל אביב

כאשר רוכשים דירה חדשה נוטים לוותר על עורך דין. אסור בשום אופן לעשות זאת, ובמאמר הבא אנו מסבירים מדוע.

דיני מקרקעין: מכתב החרגה וחשיבותו

אחד האמצעים להבטיח את כספו של רוכש הדירה מקבלן, הוא באמצעות מכתב החרגה. מהו מכתב זה, מה חשיבותו ומה הסכנות באי הנפקתו לרוכש?

דיני מקרקעין - רכישת מגרש בעיני החוק

המיסים המוטלים על הרוכש והמוכר של מקרקעין מעוגנים בחוק מיסוי מקרקעין, בחלוף השנים עבר החוק תיקונים ושינויים רבים, על מנת להתאימו למציאות הכלכלית והנדל"נית העכשווית - סיקור מיוחד בנושא.

מהו פיצול נחלה לפי החלטה 1155?

החלטה 1155 של מינהל מקרקעי ישראל אודות פיצול נחלה קובעת למעשה שניתן להפריד מגרש מנחלה - על ההשלכות המשפטיות השונות בעניין וכיצד פיצול נחלה יכול לסייע בעצם לשוק הדיור ולבעלי הנחלות בפועל?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי