פורסם ב 17/1/2019 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

אם ברשותכם עסק אשר השקעתם בו רבות והוצאתם כספים עבור המוניטין שלו, הנכם זכאים להיות מוגנים מכורח החוק מפני עוולות של אנשים ובעלי עסקים אחרים המתחרים בך בצורה בלתי הוגנת.

הכירו את חוק עוולות מסחריות אשר עוסק בהתנהגות בלתי מקובלת בשוק המסחרי ומגדיר מספר פעולות הנחשבות לא הוגנות מבחינה מסחרית אשר ניתן לתבוע בגינן ולקבל פיצוי כספי במידה ובית המשפט מכיר בתביעה. כל אחת מהעוולות הללו יכולות להתבצע בין שני בעלי עסקים מתחרים או בין מעביד ועובד. 

על העלוות המסחריות הבולטות בחוק

  1. גניבת עין: הכוונה להטעיית הציבור לחשוב שעסק או מוצר מסוים שייכים או מקושרים למוצר או לעסק אחר שצבר לעצמו מוניטין. הדבר יכול להתבטא על ידי שימוש בלוגו/שם דומים או זהים לאלו המקוריים ובעלי המוניטין. אין שזה משנה אם מדובר בחיקוי או בביצוע קישור בין השירות או המוצר לאלו האחרים בעלי המוניטין.
     
  2. תיאור כוזב: העוולה עוסקת בפרסום מוטעה וקובעת כי כל מי שמפרסם במודע מידע שאיננו נכון לגבי עסק, מקצוע. נכס או שירות מבצע עוולה נזיקית. כך לדוגמא, אדם המפרסם את העסק שלו וכולל בפרסום פרטים שהוא יודע שאינם נכונים.
     
  3. התערבות לא הוגנת: עוולה זאת קובעת שישנן דרכי פעולה בתחרות בין שני עסקים שמהווים תחרות בלתי הוגנת, ועל כן, איננה מקובלת בשוק המסחרי. בין היתר, מדובר על כך שבעל עסק לא יכביד על הגישה של לקוחות, עובדים וסוכנים לעסק אחר. העוולה איננה מפרטת מה נחשבת הגבלה על גישה ומה נחשב לפעילות בלתי הוגנת. הדבר ניתן לפרשנות של בתי משפט.
     
  4. גזל סוד מסחרי: עוולה זאת קובעת שסוד מסחרי הינו כל מידע עסקי שאינו ידוע לציבור הרחב ואשר לא ניתן לגלותו בקלות וכן נותן לבעל העסק יתרון על מתחריו. כל זאת, בתנאי שהוא נוקט באמצעים סבירים כדי להגן עליו ולשמור על סודיותו. סוד מסחרי יכול להיות רכיבים במוצר מזון, טכנולוגיה חדשה, נוסחת תרופה או תמצית משקה מיוחד ועוד.

הפרת החוק מוגדרת כנטילת הסוד באמצעים פסולים ללא הסכמת הבעלים, שימוש בו ללא הסכמתו, בניגוד לחוזה שנחתם עימו, או בניגוד לחובת אמון שיש למשתמש כלפיו (כמו, למשל, במקרה של עובד אצל מעסיק). גם קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו כאשר ידוע למי שקיבל את הסוד שהוא הושג בדרך אסורה, נחשבת לגזל של הסוד. עוד קובע החוק כי גם שימוש בסוד מסחרי שנעשו בו שינויים, כל עוד יש דמיון מהותי בין המידע בו נעשה שימוש וסוד המסחרי, ייחשב כגזל.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

אופציות לעובדים - תגמול שהוא כשותפות בעסקי החברה

בעלי חברות, ובעיקר חברות טכנולוגיה בתחילת דרכן התלויות בהון ראשוני קטן או אף מתנהלות ללא הון ראשוני כלל,  מתחבטים לא אחת בשאלה כיצד לתגמל את עובדיהם, בעיקר עובדים איכותיים אשר נדרשים למיזם או לעסק על מנת להקימו ולפתחו, וכיצד יוכל להתחרות בתנאי העבודה האטרקטיביים אשר מוצעים לאותם העובדים בשוק. בעלי חברות מסוג זה נדרשים ליצירתיות בתגמול עובדיהם ולפיכך השתרשה בשוק השיטה של תגמול עובדים באמצעות הקצאת אופציות או מניות של החברה לעובדים.  

אישור פשרה בתובענות יצוגיות - על יצירתיות בדין

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הגיש אבי זילברפלד נגד בנק דיסקונט, טען המבקש כי הפקדת שיקים באמצעות מעטפות ה"אל תור" לבנק זוכו על פי ערך היום למחרת ההפקדה ולא לפי ערך יום ההפקדה, שלא כדין על ידי הבנק, דבר אשר גרם לו נזק בדמות הריבית אשר צבר חשבונו, אשר היה ביתרת חובה, בגין יום אחד עבור כל הפקדה. הצדדים נשאו ונתנו בעניין והציגו הסכם פשרה אשר אליו הגיעו, לאישור בית המשפט, על פיו ירים הבנק תרומה בסך של 250,000 ₪ לעמותת "עזר מציון" לטובת פרוייקט "המאגר הלאומי לתורמי מח עצם". האם הסכם הפשרה היצירתי מצדיק את אישורו על ידי בית המשפט?

דרישת האופי המבחין ברישום סימן מסחר – יהלומים בכיסך

האם ניתן לרשום סימן מסחר על סיסמאות (סלוגנים)? אם כן, מה המבחנים שעל אותה סיסמא לעמוד בהם על מנת לזכות ברישום כסימן מסחר. רשם סימני המסחר בחן לאחרונה סיסמא וקבע את אמות המידה.

הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד - רישום סימולטני של סימני מסחר בעולם

בחודש ספטמבר ייכנסו לתוקפם התיקונים לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ותקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס"ז-2007 בעקבות חתימתה של מדינת ישראל על פרוטוקול מדריד והצטרפותה לחברות בפרוטוקול תחת ארגונו של ה- WIPO, וניתן יהיה להגיש בארץ בקשה בין לאומית לסימן מסחר אשר מקנה הגנה ב-85 מדינות בו זמנית.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי