פורסם ב 17/1/2019 ע"י מאמרי מערכת ליגל אינפו

אם ברשותכם עסק אשר השקעתם בו רבות והוצאתם כספים עבור המוניטין שלו, הנכם זכאים להיות מוגנים מכורח החוק מפני עוולות של אנשים ובעלי עסקים אחרים המתחרים בך בצורה בלתי הוגנת.

הכירו את חוק עוולות מסחריות אשר עוסק בהתנהגות בלתי מקובלת בשוק המסחרי ומגדיר מספר פעולות הנחשבות לא הוגנות מבחינה מסחרית אשר ניתן לתבוע בגינן ולקבל פיצוי כספי במידה ובית המשפט מכיר בתביעה. כל אחת מהעוולות הללו יכולות להתבצע בין שני בעלי עסקים מתחרים או בין מעביד ועובד. 

על העלוות המסחריות הבולטות בחוק

  1. גניבת עין: הכוונה להטעיית הציבור לחשוב שעסק או מוצר מסוים שייכים או מקושרים למוצר או לעסק אחר שצבר לעצמו מוניטין. הדבר יכול להתבטא על ידי שימוש בלוגו/שם דומים או זהים לאלו המקוריים ובעלי המוניטין. אין שזה משנה אם מדובר בחיקוי או בביצוע קישור בין השירות או המוצר לאלו האחרים בעלי המוניטין.
     
  2. תיאור כוזב: העוולה עוסקת בפרסום מוטעה וקובעת כי כל מי שמפרסם במודע מידע שאיננו נכון לגבי עסק, מקצוע. נכס או שירות מבצע עוולה נזיקית. כך לדוגמא, אדם המפרסם את העסק שלו וכולל בפרסום פרטים שהוא יודע שאינם נכונים.
     
  3. התערבות לא הוגנת: עוולה זאת קובעת שישנן דרכי פעולה בתחרות בין שני עסקים שמהווים תחרות בלתי הוגנת, ועל כן, איננה מקובלת בשוק המסחרי. בין היתר, מדובר על כך שבעל עסק לא יכביד על הגישה של לקוחות, עובדים וסוכנים לעסק אחר. העוולה איננה מפרטת מה נחשבת הגבלה על גישה ומה נחשב לפעילות בלתי הוגנת. הדבר ניתן לפרשנות של בתי משפט.
     
  4. גזל סוד מסחרי: עוולה זאת קובעת שסוד מסחרי הינו כל מידע עסקי שאינו ידוע לציבור הרחב ואשר לא ניתן לגלותו בקלות וכן נותן לבעל העסק יתרון על מתחריו. כל זאת, בתנאי שהוא נוקט באמצעים סבירים כדי להגן עליו ולשמור על סודיותו. סוד מסחרי יכול להיות רכיבים במוצר מזון, טכנולוגיה חדשה, נוסחת תרופה או תמצית משקה מיוחד ועוד.

הפרת החוק מוגדרת כנטילת הסוד באמצעים פסולים ללא הסכמת הבעלים, שימוש בו ללא הסכמתו, בניגוד לחוזה שנחתם עימו, או בניגוד לחובת אמון שיש למשתמש כלפיו (כמו, למשל, במקרה של עובד אצל מעסיק). גם קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו כאשר ידוע למי שקיבל את הסוד שהוא הושג בדרך אסורה, נחשבת לגזל של הסוד. עוד קובע החוק כי גם שימוש בסוד מסחרי שנעשו בו שינויים, כל עוד יש דמיון מהותי בין המידע בו נעשה שימוש וסוד המסחרי, ייחשב כגזל.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד - רישום סימולטני של סימני מסחר בעולם

בחודש ספטמבר ייכנסו לתוקפם התיקונים לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ותקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס"ז-2007 בעקבות חתימתה של מדינת ישראל על פרוטוקול מדריד והצטרפותה לחברות בפרוטוקול תחת ארגונו של ה- WIPO, וניתן יהיה להגיש בארץ בקשה בין לאומית לסימן מסחר אשר מקנה הגנה ב-85 מדינות בו זמנית.

פרשנות חוזה

לפני ארבע עשרה שנים התקבל פסק דין חדש ומהפכני אשר הפך על פיה את שיטת פרשנותם של חוזים אשר היתה נהוגה עד אותו המועד, והותירה את עולם המשפט באי וודאות משפטית. אותו פסק דין קבע כי בית המשפט יפרש חוזה על פי שילוב של לשון החוזה ונסיבות חיצוניות ללשונו, ובמקרים מסוימים אף על פי אמות מידה אובייקטיביות הנהוגות בחוזים מסוגו, באופן אשר הסתיים לא אחת בקריאת תניות שלא קיימות בחוזה, אל תוכו, על ידי בית המשפט. האם פסק הדין שניתן לאחרונה פותח פתח ליציבות בפרשנות חוזים?

עו"ד פשיטת רגל בחיפה

אנשים אשר מגיעים לפשיטת רגל בגלל חובות אישיים או עסקיים נתונים במצב כספי קשה. במקרים רבים, החובות מעיקים עליהם והם מוגבלים בניהול מערכת חיים נורמאלית וסדירה. מצב כספי מהסוג הזה מוביל למצב נפשי קשה מאוד והדבר יכול להגיע אף לנדודי שינה, ללחץ נפשי לאורך כל שעות היממה, ובמקרים חמורים, גם למחשבות אבדון. 

המקרים בהם חוזי זכיינות מסתיימים

זכיינות והפרת ההסכם יכולה לגרום להשלכות כבדות. מה קורה שהזכיין בכל זאת מחליט להפר את ההסכם ולא לשלם?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי