פורסם ב 7/7/2009 ע"י עו"ד קרן בק פוגל

זכות הפטנט היא הזכות הבלעדית לעשות שימוש באמצאה. אמצאה הכשירה לרישום פטנט על פי חוק הפטנטים היא מוצר או  תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהוא חדש, מועיל, ניתנן לשימוש תעשייתי ויש בו התקדמות המצאתית.

מטרתם של דיני הפטנטים היא לתת בלעדיות לבעל הפטנט בשימוש בו והאפשרות הבלעדית ליהנות מהתועלת הכלכלית הנובעת משימוש בו על מנת שיוכל לפרסם את הפטנט (פטנט מפורסם עם רישומו) ללא פגיעה באינטרס הכלכלי האמור. בכך משרת הדין את האינטרס הציבורי בפרסום הפטנט על בוריו ותרומתו לקידום התעשייה הטכנולוגיה והמדע.

ממציא אינו רשאי לרשום פטנט על אמצאה שכבר קיימת, וקרה לא אחת שרעיון אשר נהגה במוחו הקודח של אחד, התגלה כפטנט אשר כבר נרשם במקום אחר בעולם. לפיכך אחד התנאים הראשונים לממציא הוא לערוך בדיקה, בין עצמאית ובין באמצעות משרד עורכי פטנטים של הפטנטים הקיימים כיום והאם יש ביניהם חפיפה מלאה או חלקית לאמצאתו.

מאחר ועל פי דיני הפטנטים לזמן מעמד חשוב בבחינת "כל הקודם זוכה", על הממציא יהיה לפעול לרישום הפטנט בהקדם האפשרי תוך התחשבות במדינות בהם יירשם הפטנט והמדינות בהן לממציא אינטרס להגנה על הפטנט. על הבקשה לרישום פטנט לכלול את מאפיינים של הפטנט ותיאורים טכניים לרבות שרטוטים וכיו"ב.

קיימת אפשרות להגיש בקשה זמנית לרישום פטנט (provisional application), אשר על אף שאינה תחליף לבקשה מסודרת לרישום פטנט, יכולה להוות בסיס לבקשה עתידית לפטנט, היא פשוטה וזולה יותר, והיא עוצרת את מירוץ הזמן ומאפשרת לבעל האמצאה ל"תפוס" את תאריך רישום הבקשה הזמנית לשנה בה עליו להגיש בקשת רישום פטנט מסודרת.

כמובן שלאורך כל תקופת ההליכים המפורטים לעיל, על בעל האמצאה לשמור על הפטנט שלו בסודיות מוחלטת על מנת שלא ייעשה שימוש באמצאה באמצעות הגשת בקשות נגדיות בגין אותו רעיון. על הממציא או על חברה יזמית אשר בדעתם ליצור קשרים עסקיים בנוגע לרעיון שבידם, להחתים את הגופים עמם נוצרים אותם קשרים עסקיים על הסכם סודיות מתאים המנוסח באופן שיימנע גניבת הרעיון ושימוש בו על ידי אחרים.

האמור לעיל מהווה מאמר כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל סוג.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

אנונימיות וחשיפת גולשים באינטרנט

האינטרנט הגיח אל חיינו כמדיום תקשורתי חדש ובשל כך העלה שלושה סוגים של סוגיות משפטיות: סוגיות משפטיות מן הדין הכללי המטפלות באינטרנט כאמצעי תקשורת לכל דבר כמו טלפון, דואר או לוח מודעות; סוגיות משפטיות כמו דיני חוזים, קניין, קניין רוחני, מידע, פרטיות וכיו"ב, המועתקות מעולם המשפט המוחשי אל העולם הווירטואלי בשל העובדה שהאינטרנט הוא עוד מדיום לקיום מסחר, מתן שירותים ומידע; ומשפט חדש אשר נוצר בין בדמות פרשנות חדשה למשפט הקיים או אף חקיקה חדשה הנדרש נוכח התפתחות סיטואציות חדשות על ידי המדיום החדש, כמו שאלות משפטיות בדבר קישורים (links) בין אתר לאתר, שאלת סמכות השיפוט על פעולה שהתבצעה באינטרנט – באיזה מדינה התקיימה הפעולה וכיו"ב. שאלת האנונימיות על גבי הרשת היא אחת משאלות אלה.

פרשנות חוזה

לפני ארבע עשרה שנים התקבל פסק דין חדש ומהפכני אשר הפך על פיה את שיטת פרשנותם של חוזים אשר היתה נהוגה עד אותו המועד, והותירה את עולם המשפט באי וודאות משפטית. אותו פסק דין קבע כי בית המשפט יפרש חוזה על פי שילוב של לשון החוזה ונסיבות חיצוניות ללשונו, ובמקרים מסוימים אף על פי אמות מידה אובייקטיביות הנהוגות בחוזים מסוגו, באופן אשר הסתיים לא אחת בקריאת תניות שלא קיימות בחוזה, אל תוכו, על ידי בית המשפט. האם פסק הדין שניתן לאחרונה פותח פתח ליציבות בפרשנות חוזים?

המדריך לדיוור אלקטרוני לאחר חקיקת חוק הספאם החדש

בחודש יוני האחרון התקבל בכנסת תיקון מס' 40 לחוק התקשורת – 1982, (סעיף 30א) במסגרת הלוחמה בדואר הזבל. החוק עלול לפגוע בהתקשרות של חברות מסחריות עם קהל לקוחותיהן. להלן נקודות התייחסות לגבי המותר והאסור על פי התיקון.

הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד - רישום סימולטני של סימני מסחר בעולם

בחודש ספטמבר ייכנסו לתוקפם התיקונים לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ותקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס"ז-2007 בעקבות חתימתה של מדינת ישראל על פרוטוקול מדריד והצטרפותה לחברות בפרוטוקול תחת ארגונו של ה- WIPO, וניתן יהיה להגיש בארץ בקשה בין לאומית לסימן מסחר אשר מקנה הגנה ב-85 מדינות בו זמנית.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי