פורסם ב 7/7/2009 ע"י עו"ד קרן בק פוגל

זכות הפטנט היא הזכות הבלעדית לעשות שימוש באמצאה. אמצאה הכשירה לרישום פטנט על פי חוק הפטנטים היא מוצר או  תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהוא חדש, מועיל, ניתנן לשימוש תעשייתי ויש בו התקדמות המצאתית.

מטרתם של דיני הפטנטים היא לתת בלעדיות לבעל הפטנט בשימוש בו והאפשרות הבלעדית ליהנות מהתועלת הכלכלית הנובעת משימוש בו על מנת שיוכל לפרסם את הפטנט (פטנט מפורסם עם רישומו) ללא פגיעה באינטרס הכלכלי האמור. בכך משרת הדין את האינטרס הציבורי בפרסום הפטנט על בוריו ותרומתו לקידום התעשייה הטכנולוגיה והמדע.

ממציא אינו רשאי לרשום פטנט על אמצאה שכבר קיימת, וקרה לא אחת שרעיון אשר נהגה במוחו הקודח של אחד, התגלה כפטנט אשר כבר נרשם במקום אחר בעולם. לפיכך אחד התנאים הראשונים לממציא הוא לערוך בדיקה, בין עצמאית ובין באמצעות משרד עורכי פטנטים של הפטנטים הקיימים כיום והאם יש ביניהם חפיפה מלאה או חלקית לאמצאתו.

מאחר ועל פי דיני הפטנטים לזמן מעמד חשוב בבחינת "כל הקודם זוכה", על הממציא יהיה לפעול לרישום הפטנט בהקדם האפשרי תוך התחשבות במדינות בהם יירשם הפטנט והמדינות בהן לממציא אינטרס להגנה על הפטנט. על הבקשה לרישום פטנט לכלול את מאפיינים של הפטנט ותיאורים טכניים לרבות שרטוטים וכיו"ב.

קיימת אפשרות להגיש בקשה זמנית לרישום פטנט (provisional application), אשר על אף שאינה תחליף לבקשה מסודרת לרישום פטנט, יכולה להוות בסיס לבקשה עתידית לפטנט, היא פשוטה וזולה יותר, והיא עוצרת את מירוץ הזמן ומאפשרת לבעל האמצאה ל"תפוס" את תאריך רישום הבקשה הזמנית לשנה בה עליו להגיש בקשת רישום פטנט מסודרת.

כמובן שלאורך כל תקופת ההליכים המפורטים לעיל, על בעל האמצאה לשמור על הפטנט שלו בסודיות מוחלטת על מנת שלא ייעשה שימוש באמצאה באמצעות הגשת בקשות נגדיות בגין אותו רעיון. על הממציא או על חברה יזמית אשר בדעתם ליצור קשרים עסקיים בנוגע לרעיון שבידם, להחתים את הגופים עמם נוצרים אותם קשרים עסקיים על הסכם סודיות מתאים המנוסח באופן שיימנע גניבת הרעיון ושימוש בו על ידי אחרים.

האמור לעיל מהווה מאמר כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל סוג.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד - רישום סימולטני של סימני מסחר בעולם

בחודש ספטמבר ייכנסו לתוקפם התיקונים לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ותקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס"ז-2007 בעקבות חתימתה של מדינת ישראל על פרוטוקול מדריד והצטרפותה לחברות בפרוטוקול תחת ארגונו של ה- WIPO, וניתן יהיה להגיש בארץ בקשה בין לאומית לסימן מסחר אשר מקנה הגנה ב-85 מדינות בו זמנית.

זכויותיו של מעצב אופנה בעיצוביו

האם זכאי מעצב אופנה לתבוע בגין העתקת דגמים בעיצובו, מה הן זכויותיו המשפטיות, וכיצד בידיו להגן על זכויות אלו? בפסק דין שניתן לאחרונה בחן בית המשפט המחוזי בתל אביב, תובענה בעילות משפטיות רבות אשר הוגשה בגין העתקה לכאורה של דגמים ועיצובים מתחום האופנה, וממנה ניתן ללמוד על זכויותיו של מעצב אופנה בדגמים בעיצובו.

עו"ד פשיטת רגל בחיפה

אנשים אשר מגיעים לפשיטת רגל בגלל חובות אישיים או עסקיים נתונים במצב כספי קשה. במקרים רבים, החובות מעיקים עליהם והם מוגבלים בניהול מערכת חיים נורמאלית וסדירה. מצב כספי מהסוג הזה מוביל למצב נפשי קשה מאוד והדבר יכול להגיע אף לנדודי שינה, ללחץ נפשי לאורך כל שעות היממה, ובמקרים חמורים, גם למחשבות אבדון. 

דרישת האופי המבחין ברישום סימן מסחר – יהלומים בכיסך

האם ניתן לרשום סימן מסחר על סיסמאות (סלוגנים)? אם כן, מה המבחנים שעל אותה סיסמא לעמוד בהם על מנת לזכות ברישום כסימן מסחר. רשם סימני המסחר בחן לאחרונה סיסמא וקבע את אמות המידה.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי