פורסם ב 22/8/2009 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

 פיצוי כספי לאשה בגין הסתרת מחלה של הבעל לפני הנישואין
 
בשנים האחרונות יותר ויותר נכנסים בתי המשפט לתוך נבכי מערכת היחסים בין בני זוג, ומנסה לבחון אותה ולשפוט אותה ולהכניס בה שיקולים של האדם הסביר, של צדק, של תום-לב ומידת המוסר. כך, למשל, כיום נוהגים בתי המשפט למשפחה לחייב בעלים סרבני גט בתשלום מאות אלפי שקלים לאשה, בגין אי שחרורה מעול הנישואין עמם. כך, נוהגים בתי המשפט לחייב גברים אלימים בפיצוי כספי לאשה, לאחר שהיא מוכיחה את הנזק אשר נגרם לה בגין כך. לאחרונה, בימים אלה ממש, פסק בית המשפט פיצוי בסך של 130,000 ₪ לאשה בגין נזקים כספיים ונפשיים אשר נגרמו לה על ידי בעלה והוריו. אלה, הסתירו ממנה, לפני הנישואין, את מצבו הנפשי של בעלה. הצדדים הכירו באמצעות שידוך ונישאו. מייד לאחר הנישואין, חוותה האשה איומים מצד הבעל ותקיפה פיסית, אשר נבעו, בין היתר, ממחלה נפשית ממנה סבל. האשה טענה כי לו ידעה על מצבו הנפשי, לא היתה בוחרת ומסכימה להינשא לו. בית המשפט שמע את הצדדים וקבע כי כאשר בני זוג מחליטים להתחתן, חלה עליהם החובה לנהוג בתום לב זה כלפי זו, וכי גם בנסיבות אינטימיות וביחסים בין אישיים ניתן להכיר בחובה זו, אשר באה דווקא מחוק החוזים. זהו חוזה לכל דבר וענין. בית המשפט קבע כי במקרה זה, גם הבעל וגם הוריו, הפרו את חובת תום הלב, בכך שהסתירו מהאשה פרטים בדבר מצבו הנפשי של הבעל לפני הנישואין. הבעל והוריו, העזו לטעון כי על האשה דווקא היתה מוטלת החובה לערוך בירור לגבי מצבו הרפואי של בעלה (כאילו הוא חפץ/נכס ואינו יכול לדבר). בית המשפט דחה אף טענה זו וקבע כי לא זו בלבד שמדובר במידע רפואי שהינו חסוי, אלא שאין לצפות מהאשה או מבני משפחתה שיעלו על דעתם במעמד האירוסין, כי הבעל סובל ממחלה נפשית ויחקרו אודות עברו הרפואי.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האם מתחשבים ברצונו של נער מתבגר בקביעת משמורתו?!

התשובה אינה פשוטה כלל. אמנם, קיימת נטייה לחשוב כי ילדים מתבגרים יודעים היטב מה הם רוצים ובגילם, הם אף עומדים על דעתם ומתעקשים עליה. ואולם, כאשר המדובר בקטינים בכלל ובפרט בילדים להורים המצויים בסכסוך גירושין, פעמים רבות ההורים משתמשים בילדים כדי לפגוע בבן הזוג והילדים עוברים הסתה, אשר משבשת עליהם את דעתם.

הגדלת מזונות

הגדלת מזונות תתבצע כאשר סכום המזונות הראשוני הוא "סכום מינימום" - מה זה אומר בדיוק ובאילו מקרים הדבר רלוונטי? כל התשובות לפניכם.

עורך דין בגרמניה

הרפובליקה הפדרלית של גרמניה היא איחוד פדרלי הכולל 16 מדינות. כלכלה של גרמניה היא הרביעית בגודלה בעולם, היא עמוד התווך של האיחוד האירופי.

תביעה רכושית בגירושין

ככלל, כל הנכסים שנצברו על ידי הצדדים במהלך החיים המשותפים, נחשבים לנכסים משותפים, השייכים לשני בני הזוג בחלקים שווים, וכוללים נכסים מוחשיים, כגון: מקרקעין, רכבים, חשבונות בנק וחסכונות, זכויות סוציאליות ופנסיוניות, זכויות בעסקים ובחברות, ובנוסף כוללים נכסים בלתי מוחשיים, כגון: נכסי קריירה ומוניטין.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי