פורסם ב 12/6/2009 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

 אדם עורך צוואה והולך לישון בשקט כשהוא בטוח לחלוטין כי הוראותיו אשר כל כך הקפיד לחשוב עליהם ולרשום אותם באופן ברור ומפורש – יקוימו לאחר פטירתו כפי שניכתב בצוואה שכתב.

ובכן, בדרך כלל, אם אין בעיות מיוחדות, אכן כך הם פני הדברים. ואולם, הנה מקרה שהתרחש לאחרונה והגיע לכתלי בית המשפט: אשה מבוגרת נפטרה והותירה אחריה רכוש. לאותה אשה בן יחיד ומטבע הדברים וגם החוק, רכושה עובר באופן ישיר לבנה. ואולם, הבן נפטר כשנתיים לפני אמו. אותו בן הותיר אחריו 3 ילדים, 2 ילדות מנישואיו הראשונים וילד 1 מנישואיו השניים. אותו בן אף ערך צוואה בה הוריש את כל רכושו אך ורק לאותו ילד מנישואיו השניים. ביהמ"ש קבע כי רכושה של האם, הסבתא, יחולק בין 3 הנכדים בחלקים שווים ביניהם, היינו לכל הילדים, גם מהנישואין הראשונים וגם מהשניים. אמו של הילד מנישואין שניים הגישה ערעור והסתמכה על צוואתו של בעלה המנוח, כי הוא מבקש להוריש את כל רכושו רק לילד שנולד לו אחרון, ילדם המשותף. ביהמ"ש לא התבלבל ודחה את הערעור.

על פי חוק הירושה, חלקו של מי שנפטר לפני המצווה, יחולק בין כל צאצאיו של מי שנפטר, וביניהם בלבד. ישאל השואל, אם כך, מה הועילה הצוואה של הבן שנפטר? הרי זה כאילו לא ערך צוואה כלל? לא ולא! הצוואה תקפה לכל רכושו של הבן אותו צבר במהלך כל חייו ועד לרגע פטירתו. הבן לא זכה לקבל בעצמו את הרכוש של אמו, שכן הוא נפטר עוד לפניה.

והחוק קובע כי תחתיו ובמקומו, באים כל ילדיו. הרכוש של אמו, כלל לא נכנס לתוך הצוואה של הבן. הוא עדיין לא קיבל את הרכוש, גם לא כאשר נפטר. לכן, הצוואה אינה רלוונטית. החוק קובע באופן ברור ומפורש, כי מצווה שמוריש לילדיו, ומי מילדיו נפטר לפניו, אזי חלקו עובר לצאצאיו באופן ישיר ללא עוררין. לפיכך, במקרה זה, זכו 2 הילדות מהנישואין הראשונים וגם הילד מהנישואין השניים, 1/3 כל אחד מהם, ברכוש של הסבתא שנפטרה.

עוד בנושא: על מה צריך לתת את הדעת כאשר עורכים צוואה

 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מה בין הסדרי הראיה לתשלום המזונות בהסכם גירושין?

תשלום המזונות הינו חיוב כספי, כלכלי ומתחדש מדי חודש בחודשו ולא ניתן להימלט ממנו. המדובר בחיוב המקבל תוקף של פס"ד. ועוד – החיוב הינו בין האב לבין האם. האב חייב לשלם את המזונות לידיה של האם – עבור הילדים. מאידך, הסדרי הראיה, הם במישור אחר לגמרי. המדובר, אמנם גם בהתחייבות כלשהי, שנוטל על עצמו האב, בין במסגרת הסכם הגירושין ובין באמצעות פסק דין עצמאי, ואולם זו התחייבות אשר נתפסת יותר במישור המוסרי, הערכי. ועוד – היא חלה במערכת היחסים בין האב לבין ילדיו. זו לכאורה התחייבות של האב כלפי ילדיו. אם כך, מדוע שיהיה קשר בין השניים?

צוואה - הכרחי לקבל יעוץ משפטי

התחום של צוואות, עזבונות וירושות הוא אחד התחומים המורכבים במשפט. על אחת כמה וכמה, כיום, עם מורכבות החברה המודרנית והמשפחות החדשות.  אדם אשר מעונין לערוך צוואה, מן הראוי כי יגש לעו"ד ויקבל יעוץ מקיף, בין ביחס לשאלות שיש לו, אם יש לו, ובין על מנת לקבל מידע ביחס לשאלות שאפילו אינו יודע לשאול.

מוטבים בקופת ביטוח גוברים על זוכה על פי צוואה

גם אם בצוואה אנחנו מצווים את הכספים שלנו בקופות הביטוח, הגמל, ההשתלמות לאדם מסויים, זה לא יועיל לנו, אם לא מסרנו הודעה לחברת הביטוח בדבר זהות המוטב. הכספים יועברו אך ורק על פי המוטבים אשר רשומים בפוליסה.

איך לבחור עו"ד בתחום הגירושין?

ההחלטה להתגרש לא מגיעה ביום בהיר אחד אלא לאחר לבטים ומחשבות, והשפעה על המשך החיים וסיבות נוספות מביאות את בני הזוג להחליט בסופו של דבר להיפרד. מדובר על הליך לא פשוט גם במובן הנפשי

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי