פורסם ב 17/11/2009 ע"י עורכת דין סיגל מוסקוביץ-בכר

אדם כותב צוואה ובה מצווה לפלוני אלמוני את רכושו. לכאורה, הדברים פשוטים. הכל ברור. מדוע בכלל צריכה ו/או עלולה להתעורר איזושהי בעיה?

ובכן, קחו לדוגמא אדם שכתב צוואה ובה קבע כי הדירה שלו ברחוב פלוני הוא מוריש לבנו הבכור. בינתיים, מאז עריכת הצוואה הוא צבר רכוש נוסף. מה דינו של אותו רכוש? האם גם הרכוש הנוסף הוא לבן הבכור? האם רק לילדים האחרים? האם לכל הילדים בחלקים שווים, מבלי כל קשר לאותה דירה ספציפית שהוריש לבן הבכור?
צוואה אשר ערוכה כפי שצריך, אינה משאירה מקום לשאלות והדברים ברורים. קיימת חשיבות רבה ביותר לאופן ניסוח הצוואה ולתוכנה.  כך, גם במקרה בו אב לו 2 ילדים ואחד מהם הוא אשר טיפל בו והקדיש לו מזמנו בשנים האחרונות לפני מותו. אותו אדם מחליט כי הוא מוריש רק לבן שטיפל בו את רכושו ולשני – אולי משהו מזערי או אפילו כלום. הבן שהפסיד – יגיש התנגדות בטענה של אי צלילות, אולי השפעה ב. הוגנת. על מנת למנוע פתיחתה של הצוואה או תקיפה שלה, כדאי ורצוי גם לציין מדוע קיבל המצווה את ההחלטה אותה קיבל, ולו במשפט אחד. כך, לא יתעוררו שאלות מיותרות, שכן התשובות מצויות בתוך הצוואה.

ועוד, יש לדעת כי גם אם אדם מצווה את כל רכושו לפלוני, עדיין לא כל רכושו יעבור לפלוני. במידה ולמצווה שנפטר היו כספים בקופות גמל, קרנות השתלמות וכספי ביטוח, אלה יעברו לאותו אדם אשר המצווה כתב כמוטב בקופות אלה. ואם המוטב אינו אותו יורש, אז נוצרת בעיה.

ואם חלילה, הבן נפטר לפני המוריש? לפני המצווה? מי יקבל את חלקו של הבן? האם ילדיו יקבלו? האם אלמנתו? על פי החוק, בן שנפטר לפני המוריש, חלקו עובר ישירות לילדיו בחלקים שווים ביניהם. אלמנתו אינה זכאית. שונה הדבר כאשר הבן נפטר לאחר המוריש, אז האלמנה והילדים זכאים, על פי החוק.

עוד יודגש, כי אדם אשר זוכה בירושה, הירושה היא שלו בלבד. גם אם הוא נשוי, הוא זה אשר מקבל את הירושה לעצמו בלבד. הוא זה אשר מקבל החלטה כיצד ינהג בירושה שזכה. רוצה, יותיר אותה לעצמו ולרשותו; רוצה, יחלוק בה עם בני משפחתו. הכל תלוי ברצונו. אך נקודת המוצא היא כי הירושה היא קודם כל שלו.

עוד בנושא: הייתכן כי רכוש של מצווה יחולק בניגוד גמור לצוואתו?!

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מיהו הידוע בציבור? היש הגדרה ברורה?

בתרבות של ימינו, מתפתחות מערכות יחסים שונות, ללא נישואין, ביניהם ידועים בציבור. אנחנו משתמשים במושג הזה ורבים אינם יודעים בוודאות, מה זה אומר. רבים שואלים באיזו נקודת זמן ניתן לכנות אותם ידועים בציבור? האם בני הזוג חייבים להתגורר יחד כדי להיחשב כידועים בציבור? האם חייבים לנהל חשבונות משותפים? האם יש פרמטרים קבועים לענין זה? ובכן, אין חקיקה מסודרת בענין הזה, עד היום, ולמעשה החוקים השונים תוקנו, על הדרך, והוספו סעיפים המגדירים את התא המשפחתי החדש הזה. אבל – כל חוק נותן הגדרה משלו, לפי האוריינטציה שלו.

האם ניתן להשתמש בצילומים "מפלילים" כדי להוכיח טענה של בגידה?

הלכה ידועה היא, ואף הציבור הרחב ער לה, כי אישה ש"זנתה", היינו הייתה מעורבת ביחסים אינטימיים עם גבר שאינו בעלה, מחויבת בגירושין. בעלים רבים, במהלך סכסוך גירושין, אשר נשותיהם נכנסות לקטגוריה זו, עושים את כל המאמצים, בשיתוף פעולה, עם עורכי דינם, כדי להביא הוכחות שהאישה אכן בגדה ובוגדת בבעלה וזאת במטרה להשיג יתרונות משמעותיים במשא ומתן, לרבות קבלת הגט המיוחל.

צוואה - הכרחי לקבל יעוץ משפטי

התחום של צוואות, עזבונות וירושות הוא אחד התחומים המורכבים במשפט. על אחת כמה וכמה, כיום, עם מורכבות החברה המודרנית והמשפחות החדשות.  אדם אשר מעונין לערוך צוואה, מן הראוי כי יגש לעו"ד ויקבל יעוץ מקיף, בין ביחס לשאלות שיש לו, אם יש לו, ובין על מנת לקבל מידע ביחס לשאלות שאפילו אינו יודע לשאול.

איזה פתרון תעודת זוגיות מציעה ולמי הוא מתאים?

העשורים האחרונים יצרו בפני הרשויות הדתיות אתגר שלא הכירו בעבר: בני זוג ששניהם בני אותו מגדר, כהן וגרושה, בני זוג שיהדותו של אחד מהם איננה חד משמעית וכד'. כתוצאה מכך, זוגות שאינם רוצים או אינם יכולים למסד את זוגיותם בדרך שאיננה דתית, נתקלו בקושי למסד את יחסיהם - על רקע אתגרים וצרכים אלו נולדה תעודת הזוגיות.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי